Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Aarhus stopper med at støvsuge for folk

Fra nytår er støvsugning ikke længere en del af den praktiske hjælp i Aarhus. I stedet vil kommunen afhjælpe ældres ensomhed og udvikle velfærdsteknologi
28. NOV 2011 9.42

AARHUS: Den hensigtserklæring er nu aftalt af partierne bag budgetforliget: S, SF, V, K og R, oplyser kommunen.

Aarhus Kommune sparer 5-6 mio. kr. om året i hjemmehjælpstimer ved at omlægge den praktiske hjælp. Nogle af pengene skal bruges til videreudvikling af robotteknologi, blandt andet i samarbejde med Korea Institute of Science and Technology, som Aarhus Kommune netop har indgået en samarbejdsaftale med. Men størstedelen afsættes til særlige initiativer til at mindske ensomheden blandt ældre borgere i Aarhus Kommune.

- Vi sender pengene derhen, hvor de gør størst nytte, siger rådmand Dorthe Laustsen (SF).

- Jeg vil meget hellere bruge pengene på at skabe netværk og livsglæde for ensomme ældre end på rutineopgaver, der kan klares lige så godt eller bedre med teknologi. Derfor er det en rigtig god ide at tage teknologien til hjælp, også når det drejer sig om støvsugning. Hvis borgerne anskaffer sig en robotstøvsuger nu, får de meget større frihed, fordi de selv kan bestemme, hvornår og hvor tit de vil have støvsuget.

Ligesom i Billund
Ændringerne i den praktiske hjælp indføres samtidig med, at borgerne som hovedregel får praktisk hjælp hver tredje uge i stedet for hver anden.

I den forbindelse skal alle borgere, der får praktisk hjælp, revisiteres. Nogle vil stadig have brug for rengøring hver anden uge, og enkelte vil stadig kunne få støvsuget af en hjemmehjælper og en almindelig støvsuger, for eksempel hvis de er blinde eller har demens.

Aarhus er ikke den første kommune, der fjerner støvsugningen fra den praktiske hjælp. Billund har gjort det siden februar. Såvel Det Sociale Nævn som Statsforvaltningen Syddanmark har sagt god for dette.

- I Billund har det medført, at omkring en tredjedel af borgerne selv har anskaffet sig en robotstøvsuger, en anden tredjedel får hjælp til støvsugningen af pårørende eller andre, og den sidste tredjedel klarer det selv. Det er jo en fantastisk udvikling, og den er jeg også helt sikker på, at vi får at se i Aarhus, siger Dorthe Laustsen.


ka