Bredt flertal vil gøre op med silotænkning i offentlig hjælp

Der skal sammenhæng i hjælpen til borgere og familier med komplekse og sammensatte problemer. Principaftale indgået mellem alle partier undtagen Enhedslisten
12. DEC 2018 7.24

Borgere og familier med komplekse og sammensatte problemer skal ikke mødes af en jungle af lovgivning, støttepersoner og modstridende krav fra forskellige forvaltninger, når de har brug for hjælp fra det offentlige til at mestre eget liv og komme i beskæftigelse. Det står et bredt flertal i Folketinget bag med en principaftale, der er indgået mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, De Radikale og Socialistisk Folkeparti. Kun Enhedslisten er ikke med.

Aftalen betyder, at regeringen og de øvrige partier nu står sammen om at gøre op med silotænkningen i lovgivningen og skabe rammerne for, at familier og borgere med komplekse problemer tilbydes en indsats, som hænger bedre sammen på tværs og er overskuelig for borgeren.

Det skal især ske gennem en helt ny hovedlov, som samler indsatser fra syv love og fire forskellige velfærdsområder. For borgere med flere problemer betyder det, at de fremover får tilbudt én udredning, én visitation, én samlet afgørelse og en enkel klageadgang.

- I dag møder de borgere, der har det sværest, et tungt og fragmenteret offentligt system, som er svært at gennemskue for den enkelte borger eller familie, siger innovationsminister Sophie Løhde (V) om baggrunden for aftalen.

- Alt for mange borgere og familier oplever, at de løber spidsrod mellem forskellige forvaltninger. Med aftalen får kommunerne også pligt til at tilbyde en helhedsorienteret familieplan, og samtidig fastholder vi, at børns og unges behov skal vurderes for sig. På den måde giver vi familierne et langt bedre udgangspunkt for at tage imod den hjælp, der er brug for, siger børne- og socialminister Mai Mercado (K).

Som led i det videre arbejde med reformen nedsættes en følgegruppe, der blandt andet skal inddrage erfaringer fra kommunerne. Aftalen skal næste år udmøntes til et lovforslag om den nye hovedlov. Regeringen vil herudover drøfte reformen med KL med det formål at indgå en national aftale om koordinerende sagsbehandlere.

mk

Læs principaftalen

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt