Taskforce finder regelbrud i Varde, nu strammes op på arbejdsgangene

For store forskelle i sagsbehandling af udsatte børn og unge, og for mange tilfælde at regler, der ikke overholdes.

VARDE: Et 'stort socialfagligt råderum' i myndighedsarbejdet på området for udsatte børn og unge i Varde Kommune har en bagside, nemlig 'en lav grad af ensartethed og systematik i rådgivernes sagsarbejde'.

Resultatet er 'udfordringer i forhold til lovmedholdelighed flere steder i sagsgangen', lyder en af konklusionerne i en analyserapport fra en taskforce under Ankestyrelsen og Socialstyrelsen.

'Udfordringer i forhold til lovmedholdelighed' betyder på almindeligt dansk, at Varde Kommune ikke i alle tilfælde følger love og regler, når der skal udarbejdes handleplaner, træffes afgørelse om indsatser, opdateres børnefaglige undersøgelser og flere andre ting. Rapporten er bestilt af Varde Kommune selv, og den følges op af et udviklingsforløb, som er en del af aftalen mellem taskforcen og kommunen.

I analyse-delen er 20 individuelle sager gennemgået og sagsbehandlingen vurderet, og de klart svageste punkter er dels, at gamle børnefaglige undersøgelser ofte ikke opdateres, dels at handleplaner er ikke udarbejdet inden der træffes afgørelse. Disse mangler optræder i henholdsvis ni og otte tilfælde blandt de 20 sager.

Lidt længere nede på mangellisten forekommer manglende overholdelse af regler for børnesamtaler (seks tilfælde) og handleplaner, der helt mangler (fem tilfælde). I den lave ende ligger diverse fejl i håndtering af børnefaglige undersøgelser, dels overskridelse af tidsfrister (to tilfælde), undersøgelse/opdatering mangler, inden der træffes afgørelse (et tilfælde) eller mangler helt (et tilfælde). Der er ingen tilfælde af, at en børnefaglig undersøgelse mangler en begrundet stillingtagen.

I en enkelt af de 20 sager er manglerne i sagsbehandlingen af en karakter, så Ankestyrelsen af egen drift har taget sagen op for en nærmere vurdering. I tre andre sager er der derimod ros til Varde Kommune for at have udvist 'særlige styrker i sagsbehandlingen', blandt andet ved at involvere den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation VISO i en særlig kompleks problemstilling.

I den udviklingsplan, som er trin 2 i processen mellem Varde Kommune og taskforcen, er det 'ensartet sagsbehandling og lovmedholdelighed', der er i fokus, og for at understøtte det skal der defineres og implementeres nye arbejdsgange til at sikre korrekt systematik i sagsbehandlingen.

Arbejdet med at eliminere svagheder i sagsbehandlingen 'har været hele formålet med at få taskforcen ind', siger børn- og læringsudvalgsformand Peder Foldager (V) til JydskeVestkysten.

- Selvfølgelig skal vi overholde loven. Det er helt indlysende. Jeg tænker også, at det er klart, at når man laver sådan en tilbundsgående undersøgelse, så kan man godt finde fejl, siger han om analyse-delen af processen mellem kommunen og taskforcen.

 

Se taskforcens analyserapport og kommunens udviklingsplan.

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
DK Job
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt