Syddanmark sætter gang i projekter mod tvangsoverspisning

Der mangler behandling mod tvangsoverspisning, og det vil Region Syddanmark nu ændre på.
6. FEB 2019 10.41

SYDDANMARK: Skam, skyld, væmmelse og en så stor mængde mad, at det kommer ud af kontrol. Personer i Region Syddanmark, der lider af såkaldt tvangsoverspisning, skal nu have hjælp til at få behandling for lidelsen, der i dag hverken har en diagnose eller en konkret behandlingsform.

To pilotprojekter målrettet syddanskere over 18 år, som lider af spiseforstyrrelsen, skal således udvikle og afprøve forskellige behandlingsmetoder mod tvangsoverspisning, som ifølge Landsforeningen mod spiseforstyrelser & selvskade (LMS) er den mest hyppige spiseforstyrrelse i Danmark.

 - Det er en sygdom, som vi ikke har så mange erfaringer med i Danmark, og som derfor også må være meget svær at stå alene med, siger Thies Mathiasen (DF), formand for regionens psykiatri- og socialudvalg.

Det er Sundheds- og Ældreministeriet, som har bevilliget i alt 6,7 mio. kr. til de to pilotprojekter. Ifølge regionen er projekterne så langt, at de første patienter forventes at kunne starte i behandling i begyndelsen af maj. 

- Vi håber, at vi både kan hjælpe den enkelte syddansker og deres familier og samtidig få udviklet nogle værktøjer og metoder, som andre kan få gavn af, siger Thies Mathiasen.

Internetbaseret behandling
Tvangsoverspisning - der også er kendt som Binge Eating Disorder (BED) - er en lidelse med tilbagevendende episoder, hvor personer med lidelsen indtager en stor mængde mad inden for et kort tidsrum. Ifølge LMS kommer madindtaget ud af kontrol, inden personer med lidelsen bliver ramt af skam og skyldfølelse.

I det ene af de to pilotprojekter skal Psykiatrisk Afdeling i Odense udvikle individuelle forløb til patienter, der lider af tvangsoverspisning i en alvorlig eller ekstrem grad.

I det andet projekt skal Psykiatrisygehusets Telepsykiatrisk Center i Odense tilbyde og udvikle 'internetbaseret behandling', hvor personer, som lider af let eller moderat tvangsoverspisning, ifølge regionen 'kan følge et program hjemmefra'.

Samtidig har regionen fået bevilget penge til et tvangsoverspisnings-projekt hos Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik på Odense Universitetshospital.

Udover Syddanmark har også Hovedstaden og Midtjylland - via satspuljen - fået penge til at hjælpe patienter, der lider af tvangsoverspisning, ligesom også Københavns Klinik for Spiseforstyrrelser og LMS har fået del i satspuljemidlerne, der er øremærket behandling af tvangsoverspisning.

Ifølge LMS anslås det, at mellem 40.000-50.000 danskere i alderen 15-45 år lider af tvangsoverspisning.

thb

 

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt