Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
DK Debat

Du skal være logget ind for at kunne deltage i debatten

 • Debatindlæægget er en kommentar til Regeringen vil gøre det grønne valg obligatorisk

  Regeringens strategi for offentlige indkøb mangler mere håndfaste målsætninger, er for snævert fokuseret på de statslige indkøb og udskyder for mange beslutninger til efterfølgende initiativer.

  Det offentlige indkøb er årligt på ca. 380 mia. kr., hvilket svarer til ca. 65.000 kr. per dansker. Styres dette indkøb i en mere grøn og bæredygtig retning, vil det have en stor effekt på vores samlede miljø- og klimaftryk. Derfor har grønne aktører ventet med spænding på Regeringens strategi for offentlige grønne indkøb. 

  Vi havde gerne set en strategi med mere håndfaste og ambitiøse målsætninger. F.eks. sættes der ikke et konkret mål for, hvor meget CO2-belastningen forbundet med offentlige indkøb bør reduceres inden 2030, ligesom der ikke stilles mål op for, hvor stor en andel af indkøbene der skal leve op til grønne krav.

  Strategien beskriver, at det skal være obligatorisk i statslige institutioner at indkøbe miljømærkede produkter, men det er i første omgang begrænset til kun fire produktgrupper, og kravet gælder kun, hvis der ikke er en betydelig prisforskel. Dette høster ikke ros fra Claus Ekman:

  Vi havde gerne set flere produktgrupper omfattet eller som minimum en mere klar plan for hvordan kravene udvides til andre produkter. De fire omtalte produktgrupper, står jo for en meget begrænset del af det offentliges klima- og miljøeffekt og særligt hvis det kun omfatter statens indkøb og ikke regioner og kommuners.  Derudover kan forbeholdet om prisforskellen reelt gøre initiativet ligegyldigt. De mere bæredygtige produkter vil ofte være dyrere i starten. Der er netop behov for at det offentlige via sine indkøb på sigt kan presse prisen nedad via en øget efterspørgsel”

  Ligeledes omfatter initiativerne omkring ansvarligt og afskovningsfrit indkøb, vegetarisk mad i kantiner og energibesparelser i strategien kun staten, mens der her ikke stilles krav til regioner og kommuner.

  Strategien igangsætter en række initiativer, der skal skabe forandringer ift. det offentlige indkøb de kommende år, men form, ressourcer og målsætninger bliver ifølge Rådet for Grøn Omstilling ikke beskrevet klart nok.

  Der er en del hjørnespark, hvor strategien udskyder beslutninger og er uklar om rammerne for de efterfølgende processer. Det er tydeligt når strategien indeholder vendinger som ’igangsætter et arbejde med at udarbejde en plan for…’ og ’igangsættes et arbejde med at stille forslag til…’. Det er i mine øjne for vagt.

  Claus Ekman, direktør i Rådet for Grøn Omstilling.