Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
DK Debat

Du skal være logget ind for at kunne deltage i debatten

 • Skoler, sygehuse og andre offentlige institutioner forsvinder fra de områder, der ligger uden for de store byer. Samtidig stiger antallet af tomme huse, mens væksten mellem land og by er skævt fordelt. Sådan lyder konklusionen i regeringens årlige regional- og landdistriktspolitiske redegørelse.

  Redegørelsen viser, hvor skadelig centraliseringen er for vores land. I alt for mange år har politikerne lyttet til Finansministeriets regnemodeller, der gang på gang viser, at stort er godt, og småt er skidt. Det skal vi tage et opgør med, hvis den udvikling, som regeringens redegørelse skitserer, skal ændres. Stordriftstanken skal kort sagt erstattes med mere regionalt, kommunalt og lokalt ansvar.

  Store nationale tilskud til et forlist København i 80’erne og 90’erne og de seneste mange års reformer har entydigt været til stor fordel for specielt hovedstadsregionen og samtidig skruet store dele af resten af Danmark ind i en negativ spiral. Det er især gået ud over netop de dele af Danmark, der leverer langt størstedelen af Danmarks overskudsgivende nettoeksport.

  Skruerne skal nu stilles om til fordel for hele Danmark. Vi har helt konkret foreslået, at et samlet Folketing vedtager en forpligtende vision for et Danmark i balance og når til enighed om mindst 50 konkrete og finansierede initiativer, der understøtter visionen og strategien. Det væsentligste er dermed ikke kortvarige tilskud på isolerede områder, men en samlet og sammenhængende plan for hele landet, som rækker ind i fremtiden og vender udviklingen på den lange bane. Den svenske Riksdag har med stor succes fulgt netop den vej, og det bør Danmark også gøre.

  Erhvervsminister Simon Kollerup udtaler i forbindelse med landdistriktsredegørelsen, at der skal være lige muligheder for at skabe sig en god tilværelse for ens familie, uanset hvor man bor i Danmark. Erhvervsministeren pointerer samtidig, at mange års centralisering desværre har skubbet landdistrikterne ud på et sidespor, og den udvikling skal vi have vendt.

  Det er tydeligt, vi har fået en erhvervsminister, som faktisk bekymrer sig om udviklingen af det Danmark, som ligger uden for de store byområder. Det skal han have ros for. Men det skal også følges op af konkret handling.

  I dag ligger 81 pct. af alle videregående uddannelsespladser i de fire store byområder. Det tal skal ned, hvis vi skal have skabt et Danmark i bedre balance. Vores råd til hele Folketinget er derfor, at man vedtager en politisk plan og strategi for et decentralt Uddannelsesdanmark, hvor udbuddet af videregående uddannelser i langt højere grad tager udgangspunkt i et regionalt perspektiv, så vi får de erhvervsmæssige styrkepositioner, der varierer fra område til område, til at spille bedre sammen med uddannelserne.

  Formand i Balance Danmark Kim Ruberg