DK Debat

Du skal være logget ind med et personligt login for at kunne deltage i debatten.
Log ind her

  • Region Syddanmark opfordrer til en bedre kontrol med pesticid-resten chloridazon i drikkevandsboringer over hele landet.

    Allerede sidste år opfordrede vi til, at chloridazon bør indgå som et de stoffer, vandværkerne løbende skal kontrollere for, så vi fortsat kan være trygge ved vores fælles drikkevand.

    I 2016 gennemførte regionen analyser af chloridazon-indholdet på 87 forskellige lokaliteter med drikkevandsinteresser, og her viste det sig, at der blev fundet rester af chloridazon i lidt over halvdelen af prøverne. I hele 44 pct. af målingerne overskred fundet af chloridazon grænseværdierne for godt drikkevand.


    Preben Jensen (V), næstformand i Region Syddanmarks udvalg for miljø, jordforurening og råstoffer