Tilsynsordning i København giver mere affaldssortering

De seneste to år har København haft en ordning, hvor kommunen gennem tilsyn med 2.500 virksomheder undersøgte sorteringen af affald. Gennem dialog og rådgivning fik København øget sorteringen markant.

KØBENHAVN: Virksomheder er pålagt at sortere deres affald. Men det er de færreste, der gør det. Faktisk var det blot 52 pct. der sorterede én eller flere typer  i 2017. Derfor ser mange organisationer og politikere et stort potentiale i det uudnyttede affald. 

I København har man både forsøgt at kortlægge, hvor meget affald servicesektoren producerer, samt gennem tilsyn at skabe flere ordninger mellem virksomhederne og de private indsamlingsordninger, så mere affald kan blive sorteret til genanvendelse. 

Sidste år undersøgte København mængden af affaldet fra en række servicevirksomheder i kommunen og fandt, at der var restaffald på cirka 466.500 ton. Her udgjorde madaffald langt størstedelen med 40 pct. 

Tilsyn gav mere sortering
Gennem 2018 og 2019 tog København på tilsyn i 2.500 virksomheder. Ved hvert besøg undersøgte kommunen, hvilke indsamlingsordninger virksomheden i forvejen havde, og hvor meget og hvilket affald de producerede. 

Det blev grundlaget for, at virksomheden med rådgivning fra kommunen bedre kunne indgå nye aftaler med private indsamlingsordninger. I alt førte tilsynene til, at der blev indgået 1.331 nye aftaler om afhentning af plast, 707 om papir, 568 om madaffald og 550 ordninger om afhentning af hver især pap, metal og glas. 

En beregning fra Dansk Affaldsforening viser, at hvis alt det affald, som servicesektoren i 2019 producerede, blev genanvendt, så ville klimaet være sparet for omkring 375.000 ton CO2. Foreningen oplyser dog, at det er en usikker beregning.

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev