Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Svendborg må ikke betale testamente for at arve

Et ægtepar ville testamentere en del af sin formue til et plejehjem på betingelse af, at kommunen betaler testamentet. Ankestyrelsen siger nej.
30. MAJ 2020 13.30

SVENDBORG: Juristerne i Svendborg Kommune kom på en svær opgave, da et ægtepar ønskede at testamentere 30 pct. af sin formue til et af kommunens plejehjem. For betingelsen var, at kommunen skulle betale for testamentet og samtlige boafgifter. 

Og må en kommune det? Eller vil det være i strid med reglerne om begunstigelse af enkeltpersoner, når nu kommunen ikke kan være 100 pct. sikker på, at der faktisk bliver noget at arve?

Kommunen har spurgt Ankestyrelsen, og her er svaret, at nej, det må kommunen ikke.

Nogle udgifter er ok, men ikke alle

Der er ingen lovregler på området, og derfor gælder de almindelige regler i kommunalfuldmagten om, at man godt må støtte enkelte borgere, hvis der er en kommunal interesse i det. 

Ankestyrelsen vurderer, at kommunen kan have en saglig kommunal interesse i at afholde visse udgifter for at kunne modtage arven, og at det kan være økonomisk forsvarligt.

Men der er hverken hjemmel til at betale for oprettelsen af testamentet eller til at betale hele boets udgifter, fordi det vil begunstige de øvrige arvinger, fastslår Ankestyrelsen i sin afgørelse.

Dermed skal testamentet skrues anderledes sammen, hvis kommunens plejehjem skal have gavn af det.