Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Staten ødelægger kommunernes mulighed for at hjælpe borgere

Der er for meget statsstyring i beskæftigelsespolitikken, og det ødelægger kommunernes mulighed for at gøre en ekstra indsats for borgerene, mener Leif Gade, formand for Arbejdsmarkedsudvalget i Randers Kommune

RANDERS: Peter og Jens bor i Randers Kommune, de er begge arbejdsløse og på dagpenge, men er ellers vidt forskellige. Peter har et godt netværk, en god uddannelse og går målrettet efter at finde et nyt arbejde, mens Jens er ufaglært, ordblind og de kvalifikationer, han har, passer ikke til det nuværende arbejdsmarked.

Alligevel har Peter og Jens stort set den samme kontakt med jobcenteret. De bliver indkaldt til det samme antal samtaler til rette tid, og de bliver aktiveret, når der i loven står, de skal. For hvis ikke Jobcenteret gør det, mister kommunen penge. Mange penge.

De økonomiske incitamenter er skrevet ind i beskæftigelseslovgivningen og betyder, at staten i vid udstrækning styrer indsatsen i kommunerne. Og det er et stort problem, mener Leif Gade, der er formand for Arbejdsmarkedsudvalget i Randers Kommune. I virkeligheden burde jobcenteret nemlig bruge sine ressourcer på Jens frem for Peter, der både kan og vil selv.

- Desværre har vores arbejdsmarkedssystem udviklet sig i en rigid retning, hvor økonomiske incitamenter, firkantede lovkrav og kontrolforanstaltninger skævvrider indsatsen. Vi bruger i dag mange ressourcer på at holde samtaler med alle ledige til rette tid uanset, om den ledige har behov for en samtale eller ej. I stedet skal kommunerne have lov til at tilpasse indsatsen efter borgernes behov og ikke bruge ressourcer på tilbud og samtaler til alle, siger han.

Storkommuner bakker op om kritikken
Og Leif Gade står ikke alene med sin kritik. På en national beskæftigelseskonference i Aarhus for nylig var netop den statslige styring et af hovedtemaerne. Her kom landets seks største kommuner, det vil sige København, Aarhus, Aalborg, Odense, Randers og Esbjerg, med udspil til en beskæftigelsespolitik, der har fokus på fleksibilitet, frihed og fællesskab mellem kommuner, fagforeninger, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og sundhedssektoren.

- Jeg erkender, at pligter og kontrol er en nødvendig del af et offentligt system. Men kontrollen må ikke blive et mål i sig selv og en hindring for en hensigtsmæssig indsats. Vi ønsker et system, der sætter borgeren i centrum og, hvor ledetråden skal være: Det der er bedst for borgeren, siger Leif Gade.


lcl