DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Skanderborg har 20 nye glatførestationer på vej

KORT NYT20. SEP 2020 14.38

SKANDERBORG: Skanderborg Kommune opstiller nu i samarbejde med HedeDanmark 20 nye målestationer, der skal give besked om is og store mængder vand på vejen, oplyser kommunen.

I forvejen indsamler tre målestationer viden om vind og vejr på vejene, og med de nye målere kan kommunen lave endnu bedre glatførebekæmpelse, fx salte mere præcist om vinteren og på den måde både spare penge og undgå unødvendig oversaltning, der belaster miljøet. Glatførestationerne kan både måle lufttemperatur, luftfugtighed og temperaturer på vejbanen.

De nye stationer er også udstyret med regnvandsmålere, som kan give større viden om fx lokale skybrud, der kan udgøre en risiko på vejene. Kommunen er i samarbejde med en klimatolog i gang med at placere de nye glatførestationer, der skal tages i brug til vinter. Alle kan se de oplysninger, som de indsamler, på Vejdirektoratets hjemmeside trafikken.dk.

ka