Satellitkontorer i to industriområder åbner døre for flygtninge
Said Jalal, der stammer fra Afghanistan er efter praktik blevet fastansat på L-tek.
Foto: Peter Mohlin Kring, Norddjurs Kommune.

Jobcenteransatte ud i praktik:
Satellitkontorer i to industriområder åbner døre for flygtninge

Den personlige kontakt mellem virksomhed og jobkonsulent åbner døren for flygtninge i Norddjurs.
6. OKT 2021 10.21

NORDDJURS: Siden 2017 har Norddjurs Kommune kraftigt reduceret andelen af arbejdsstyrken, som modtager integrationsydelse eller SHO-ydelse, fra 1,4 pct. til 0,5 pct.

Det oplyser kommunen, hvor det nu er knap 30 pct. af den andel, som er i lønmodtager-beskæftigelse tre måneder efter endt indsats. Det er en større andel end landsgennemsnittet og en kraftig stigning fra de 20,6 pct., som var i arbejde efter endt indsats for blot få år siden. 

Forklaringen er blandt andet personlig kontakt til kommunens virksomhedskonsulenter, hvis man spørger metalvirksomheden L-tek i Nørager.

- Virksomhedskonsulenterne kender os godt, de kommer på virksomhedsbesøg, så de forstår hvem vi er som virksomhed, og hvilke kvalifikationer borgerne skal have,  fortæller Lars Nielsen, direktør i L-tek.

Virksomheden, der bl.a. arbejder med laserskæring, svejsning og montage af komponenter, har omtrent 110 medarbejdere, heraf 20 som ikke er født i Danmark. De har en stor udfordring i at tiltrække den rigtige arbejdskraft, så de søger på alternativ vis:

- Vi har et samarbejde med jobcentret, som tilbyder os folk, som vi prøver at passe ind. Det er folk som ikke er kendt i vores branche, men som er villige til at lære det, eksempelvis flygtninge. Mange af dem kommer med en god indstilling til at arbejde, og det er det vigtigste. Jobcentret skal komme med nogle, som har ild i øjnene. De skal ville det, så skal vi nok sørge for oplæring og resten, som eksempelvis truckkort, selvom det er bedst, hvis de har det i forvejen, forklarer direktøren.

Tilfreds trods knaster

Mange produktionsvirksomheder i Norddjurs Kommune melder om rekrutteringsproblemer, og derfor er området blevet opprioriteret over de seneste år. Blandt andet ved at oprette satellitkontorer i to af kommunens store industriområder, og ved at kommunens konsulenter kommer i virksomhedspraktik, så de indefra lærer virksomhederne og deres arbejdsgang at kende.

- Vi har en lokalt forankret virksomhedsservice med personlig kontakt, og vi er i gang med at gøre den endnu tættere forbundet til virksomhederne. Det gør, at vi kan lukke virksomhederne op for borgere som umiddelbart ikke er match, og som virksomhederne ikke selv vil få øje for.

- Det får virksomhederne til at give dem en chance, som ellers næsten altid bliver valgt fra, fortæller Hanne Odgaard, faglig leder af jobcentrets virksomhedsservice og virksomhedskonsulent i Norddjurs Kommune. Direktøren for L-tek er også godt tilfreds med samarbejdet, selvom der fortsat er lidt knaster:

- Jeg har arbejdet sammen med jobcentret i 20 år, og det har altid været en udfordring, for der er mange regler. Men der er heldigvis nogle jobkonsulenter som går meget i løsningsmodus, og siger, ham her skal altså i job, hvad gør vi? Og så finder vi en løsning, afslutter Lars Nielsen.

ka