Roskilde gør ny form for tilsyn i dagtilbud permanent og uanmeldt

Fremover bliver alle tilsynsbesøg som udgangspunkt uanmeldte, og medarbejdere og forældre skal inddrages mere i arbejdet.
5. DEC 2019 8.29

ROSKILDE: I 2019 har 17 af Roskilde Kommunes dagtilbud afprøvet en ny måde at føre pædagogisk tilsyn på, og nu har Skole- og Børneudvalget besluttet at gøre den nye måde til permanent praksis, oplyser kommunen.

Det er et krav, at alle institutioner i kommunen hele tiden arbejder med at sikre og udvikle den pædagogiske kvalitet. Med ændringerne styrkes fokus på, at det pædagogiske tilsyn på den ene side skal bidrage til at udvikle den pædagogiske kvalitet og på den anden side sikre, at kvaliteten i alle dagtilbud er i orden.

Det nye vil blandt andet være, at alle tilsynsbesøg som udgangspunkt er uanmeldte, og at der sker en større inddragelse af medarbejdere og forældre i arbejdet. For at give ledere og medarbejdere de bedste forudsætninger for at skabe udvikling i dagtilbuddene vil tilsynet fremover have en to-årig kadence med et tilsynsbesøg det ene år og et opfølgende møde det næste år.

- I Roskilde Kommune har vi generelt rigtig gode dagtilbud, men vi skal selvfølgelig hele tiden sikre os, at både de kommunale, selvejende og private tilbud understøtter børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse. Jeg synes, det er positivt, at medarbejdere og ledere på området selv har været med til at pege på, hvordan tilsynet kan forbedres og understøtte en god hverdag for børnene i dagtilbuddene, siger Jette Henning (S), formand for Skole- og Børneudvalget. 

I de kommunale dagtilbud udføres det nye tilsyn af en pædagogisk konsulent, en områdeleder eller af en pædagogisk leder, der besøger institutionen og observerer og vurderer, hvordan institutionen arbejder med at skabe god kvalitet, dvs. hvordan personalet yder omsorg, hvordan personalet taler med børnene, hvordan de støtter og guider børnene, og hvordan de stimulerer børnene. I de øvrige tilbud vil det være en pædagogisk konsulent. I dagplejen og i de private pasningsordninger er det en dagplejepædagog, der fører tilsyn.

For at skabe mest mulig åbenhed og dialog med forældrene, vil Roskilde Kommune offentliggøre tilsynsrapporterne for de enkelte daginstitutioner på deres hjemmesider. 

ka

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt