Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Milliarder mere til drift af kommuner og regioner under corona

16,8 mia kr. mere i kommunerne og 6,3 mia. kr. mere i regionerne i 2020 i forhold til året før.
22. APR 2021 9.36
TEMA: Corona

Både kommunernes og regionernes driftsudgifter steg sidste år i forhold til året før, viser en opgørelse fra Danmarks Statistik. Opgørelsen dækker blandt andet over kommuner og regioners foreløbige og endelige årsregnskaber.

For kommunerne var de samlede nettodriftsudgifter i 2020 på 368,3 mia. kr. Det er 16,8 mia. kr. eller 4,8 pct. mere end i 2019.

Stigningen skal ses i lyset af, at kommunerne og regeringen med økonomiaftalen fra maj 2020 har ønsket at fastholde kommunernes serviceniveau på trods af konsekvenserne af nedlukningerne i forbindelse med coronapandemien. Konsekvenserne har eksempelvis været øgede udgifter til arbejdsløshedspenge.

I 2020 er kommunernes udgifter til kontante ydelser således steget med 5,3 mia. kr. til 39,9 mia. kr. Stigningen svarer til 32 pct. af stigningen i kommunernes samlede nettodriftsudgifter.

For regionerne er nettodriftsudgifterne i 2020 endt på 123,5 mia. kr. Det er 6,3 mia. kr. eller 5,4 pct. mere end i 2019. Regionernes udgifter går primært til sundhedssektoren og drift af sygehusene.

Økonom: Udgifterne skal ned igen

For både regioner og kommuner er det i sig selv ikke bekymrende, at der har været stigende udgifter sidste år. Det er håndterbart, siger cheføkonom i Dansk Erhverv Tore Stramer. Han understreger dog, at det er vigtigt, at det højere udgiftsniveau ikke låser sig fast, i takt med at coronakrisen ebber ud.

- Vi må ikke ende der, hvor coronakrisen efterlader et permanent højere udgiftsniveau hos kommunerne og regionerne. Der bør være et skarpt fokus på igen at nedbringe udgifterne og øge produktiviteten i den offentlige sektor, i takt med at coronakrisen ebber ud, siger Tore Stramer i en skriftlig kommentar.

En måde at nedbringe udgifterne vil ifølge cheføkonomen være at nedbringe antallet af medarbejdere i den offentlige sektor. Det skal ses i lyset af, at den offentlige beskæftigelse under coronakrisen er steget med hele 22.500 personer.

Ritzau