DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Miljøminister om minknedgravninger: Et uskønt forløb
Minkgraven ved Jydske Dragonregiments øvelsesterræn ved Nørre Felding tæt ved Holstebro.
Foto: Morten Stricker, Ritzau Scanpix

Miljøminister om minknedgravninger: Et uskønt forløb

Lea Wermelin (S) vil sørge for, at kommuner fremover bliver bedre inddraget om nedgravninger.

Et uskønt forløb uanset jura.

Sådan omtaler miljøminister Lea Wermelin (S) sagen om de hundredetusindevis af mink, som er blevet gravet ned i to store grave i Jylland, en ved Viborg og en ved Holstebro.

Det siger hun fredag under et samråd i Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

– Det er vigtigt for mig, at det juridiske grundlag er i orden. Med den kritik, der har været, har jeg bedt ministeriet om at kigge på det og få undersøgt, hvad der er op og ned.

– Uanset jura så har det været et uskønt forløb. Jeg vil gerne gøre det helt klart, at jeg helst havde set en proces, hvor vi fra statslig side i langt højere grad havde været i dialog med de berørte kommuner, siger Lea Wermelin.

Flere juraeksperter har over for Jyllands-Posten udtrykt tvivl om, hvorvidt den form for nedgravninger er lovlige.

Uenighed om miljørisiko

Dertil kommer de mulige miljømæssige konsekvenser. Der er gravet store mængder døde dyr ned dels tæt ved en sø, dels tæt ved et vandindvindingsområde, så der har været frygt for drikkevandets kvalitet. Det har Miljøstyrelsen dog afvist.

Flere af Folketingets partier, blandt andet Venstre, Dansk Folkeparti og SF, kræver, at de døde mink skal graves op igen.

- Regeringens håndtering af minkmassegravene har været katastrofal, til trods for advarslerne fortsætter regeringen med nedgravningerne, siger Thomas Danielsen (V), som er medlem af Miljø- og Fødevareudvalget.

Venstre mener, at regeringen ikke overholder loven ved at grave de døde mink ned. Lea Wermelin siger, at Miljøstyrelsen har vurderet, at der er lovhjemmel til det.

- Det er Miljøstyrelsens vurdering, at der er lovhjemmel efter miljøbeskyttelseslovens paragraf 19 stk. 5 til udstedelse af bekendtgørelse om nedgravning af pelsdyr efter miljøbeskyttelsesloven, siger hun.

Kommunerne bedre inddraget

Et andet kritikpunkt har været, at borgmestrene i henholdsvis Viborg og Holstebro, Ulrik Wilbek (V) og H.C. Østerby (S), ikke var orienteret om nedgravningerne.

Lea Wermelin siger, at ”der alene sker nedgravning af døde mink på statslige arealer, og når nedgravningen sker på statslige arealer efter bekendtgørelsen, er det Miljøstyrelsen, der er myndighed, og ikke kommunerne”.

- Miljøstyrelsen vurderer derfor, at der ikke er pligt for miljømyndighederne i disse situationer til at indgå aftaler med kommunerne, siger hun.

Miljøministeren siger samtidig, at kommunerne skal inddrages mere.

- Der er ingen tvivl om, at hvad der skal ske fremadrettet, skal ske i tæt samarbejde med både Holstebro og Viborg Kommune. Miljøstyrelsen mødes med dem til en teknisk gennemgang i næste uge, og jeg har selv drøftet sagen med de to borgmestre, siger Lea Wermelin.

Ritzau