DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
København på vej med tocifret antal el-løbehjul-tilladelser
Foto: Mads Jensen, Ritzau Scanpix

København på vej med tocifret antal el-løbehjul-tilladelser

11 forskellige firmaer er inde i billedet som fremtidige leverandører af el-løbehjul i hovedstaden. Det er langtfra en optimal løsning, mener en af ansøgerne.

KØBENHAVN: Teknik- og Miljøforvaltningen har gennemgået ansøgningerne om at opstille cykler og el-løbehjul til udlejning på offentlig vej i København, og alle 11 er inde i billedet til at få en etårig leverandørtilladelse. 

I juni besluttede Borgerrepræsentationen, at Teknik- og Miljøforvaltningen som forsøgsordning skal give etårige tilladelser til opstilling af el-løbehjul, cykler og andre mindre køretøjer til udlejning fra kommunens arealer.

Forvaltningen har modtaget ansøgninger fra 11 udbydere. De har tilsammen sendt ansøgninger om opstilling af mere end 20.000 udlejningskøretøjer på cirka 5.000 lokationer. Det overstiger langt det antal tilladelser, som indgår i forsøgsordningen. Den giver mulighed for 200 cykler og 200 løbehjul i Middelalderbyen, ved store stationer og strøggader samt 3.000 cykler og 3.000 løbehjul i resten af byen.

Ansøgerne er vurderet i forhold til de vedtagne tildelingskriterier, herunder miljømæssig bæredygtighed, kvalitet og vedligehold, brugervenlighed og tilgængelighed, geografisk spredning, æstetisk udtryk og evt. reklame samt dokumentation for effekt på mobiliteten og social bæredygtighed, oplyser kommunen.

De enkelte udbyderes forretningsmodeller adskiller sig ikke i væsentlig grad fra hinanden. Derfor har forvaltningen arbejdet på en ligelig fordeling af de udbudte pladser og antal køretøjer blandt de 11 ansøgere i henholdsvis Byrumstype 1 og den øvrige by. 

- Vi har vurderet de mange ansøgninger ud fra beskrivelserne af, hvordan ansøgerne vil leve op til tildelingskriterierne. Det har hverken resulteret i, at vi kunne udvælge nogle ansøgere frem for andre eller sortere nogen fra. Derfor har vi tildelt alle ansøgere en forholdsmæssig andel af den kapacitet, der er til rådighed, siger enhedschef Mikkel Halbye Mindegaard fra Teknik- og Miljøforvaltningen.

Leverandør: Ingen optimal model
Fremgangsmåden er anderledes end i de øvrige, store byer, som har indgået aftaler med en enkelt leverandør, og den er langtfra populær hos alle.

Eric André, der er general manager for løbehjulsudlejningsselskabet VOI i Danmark, som allerede nu har løbehjul i de københavnske gader, og som er et af de 11 firmaer i ansøgningspuljen.

- Det er ikke en model, som er optimal. Hverken over for byen eller over for brugerne. Vi er positive over for et regelsæt, men andre byer har fundet løsninger, som har virket bedre, siger han til TV2 Lorry og peger særligt på, at kommunen har valgt at fordele løbehjuls- og cykeltilladelserne mellemet tocifret antal udbydere.

- Denne løsning skaber nok en meget kaotisk situation, hvor brugerne skal have 11 forskellige apps, hvis de skal bruge grøn transport i byen. Og så bliver det kompliceret for dem, som arbejder med Micro mobilitet og den offentlige transport, hvis det skal fungere sammen, siger han til tv-stationen.

I sommer havde VOI omkring 2.000 el-løbehjul i København. Nu får de ifølge Eric André tilladelse til at have 300 af de populære el-løbehjul på gaden – og det er lignende lofter, som andre udbydere har fået, understreger han.

Høringsfrist i januar
Forvaltningen har nu sendt udkast til afgørelse i høring hos alle ansøgerne med høringsfrist den 6. januar 2020. Samtidig har forvaltningen inviteret ansøgerne til et informationsmøde for at orientere nærmere om grundlaget for tildelingen.

Teknik- og Miljøforvaltningen har i øvrigt fastsat en række generelle vilkår, der skal overholdes af operatørerne, når de får tilladelse. Hvis vilkårene ikke bliver overholdt, vil forvaltningen kunne tilbagekalde en tilladelse.

Vilkårene drejer sig blandt andet om, at opstillingen af udlejningskøretøjerne ikke må være til gene for trafik, færdsel og tilgængelighed. Det bliver også leverandørernes ansvar, at de forskellige udlejningskøretøjer kun kan udlejes fra de områder, kommunen har givet tilladelse til.