DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
I Herning får næsten alle udsatte unge eksamen

I Herning får næsten alle udsatte unge eksamen

Udsatte unge har generelt en høj risiko for at droppe ud af skolen. Men i Herning gennemfører 94 pct. af dem folkeskolens afgangsprøve

HERNING: Udsatte unge har høj risiko for at droppe ud af skolen, fordi der er så meget andet at slås med i deres liv. De har sociale, faglige eller følelsesmæssige udfordringer. Nogle af dem er anbragt et andet sted end hjemme i familien. Andre har så store udfordringer, at de får hjælp til at kunne navigere i tilværelsen. Set i det lys, har det at gå i skole og tage en eksamen ikke altid den højeste prioritet.

I Herning Kommune lykkes det alligevel for 94 pct. af de udsatte unge at tage Folkeskolens afgangsprøve.

- Vi ved fra landsdækkende undersøgelser og forskning, at mange af de børn, der har været anbragt udenfor hjemmet, ender på kontanthjælp eller førtidspension. Vi ved også, at uddannelse er et af de vigtige værktøjer til at bryde sin sociale arv og ændre sine livsbetingelser. Porten til at komme i gang med en uddannelse eller at komme ind på arbejdsmarkedet er folkeskolens afgangsprøve. Derfor glæder det mig, at vi får så mange af denne gruppe igennem 9. klasse, siger formand for kommunens børne- og familieudvalg, Joan Hansen (V).

Fokus, samarbejde og evidens
Med de 94 pct. ligger Herning blandt den bedste håndfuld kommuner i landet, viser en benchmark på området, som KL offentliggjorde 1. februar.

Udvalgsformanden forklarer resultatet med, at der dels er et politisk fokus på de udsatte børn, og dels at der er fokus på tværfagligt samarbejde og på at bruge evidensbaserede metoder for at hjælpe de unge.

- Skolerne, daginstitutionerne, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og Børn og Familieafdelingen arbejder tæt sammen om ikke at tabe de udsatte børn på gulvet. Og konkret på uddannelsesfronten har både Ungdomsskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) et stærkt fokus på de udsatte unge, lige som 10.klasse har lavet en målrettet indsats for at fastholde unge, der er i risiko for at droppe ud, fortæller Joan Hansen.

mou

Fakta:
• KL laver med mellemrum benchmark, hvor man sammenligner udvalgte nøgletal
• Den nyeste sammenligning er offentliggjort 1. februar 2012. Den går på, hvor mange af de enkelte kommuners udsatte unge, der gennemfører Folkeskolens afgangsprøve efter 9. klasse.
• Udsatte unge er i KL defineret som 'unge, der modtager en forebyggende indsats eller er anbragte'.
• I tre kommuner - Solrød, Langeland og Lemvig - har samtlige udsatte unge afsluttet 9. klasse med eksamen. I den anden ende af skalaen ligger Lejre Kommune, hvor 31 procent af de udsatte unge fylder 18 år uden at have en afgangseksamen.
• I Herning Kommune har 94 procent af de udsatte unge gennemført 9. klasse med eksamen.

• Indsatsen for at hjælpe udsatte børn og unge i Herning Kommune sker i samarbejde mel-lem daginstitutioner, skoler, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og Børn og Familieafde-lingen.
• Blandt andet er der fokus på forebyggelse - som for eksempel at hente de elever, der ikke kommer i skole - og på såkaldt evidensbaserede metoder - altså at gøre noget, som har en dokumenteret virkning - som for eksempel en AKT-indsats, hvor man arbejder målrettet med adfærd, kontakt og trivsel blandt unge, der ikke trives.