Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Furesø satser på biodiversitet

Furesø satser på biodiversitet

Med en ændret tilgang til græsslåning vil kommunen øge den grønne mangfoldighed - til gavn for både de tobenede, dem med vinger og økonomien

Græsset står højt i rabatten, mælkebøtterne blomstrer og bierne summer. Furesø Kommunes nye fokus på biodiversitet – dvs. at få mere natur og flere dyrearter ind i byerne, gør op med gamle driftsvaner. Det sker bl.a. ved en række nye forsøg med måden at slå græsset på.

De steder hvor græsset får lov at vokse sig højt, bliver nu slået én gang årligt inden Sct. Hans. Det giver større variation af urter, samtidig med at man forhindrer brændenælder og tidsler mm. i at få overtaget.

Når græsset ikke slås så ofte, dukker der flere urter op, og det giver flere levesteder for insekter som græshopper og sommerfugle, firben og mus. Og når græs og urter får lov at stå højt i vejkanterne, kan planter og dyr spredes mellem naturområderne. Som positiv miljøeffekt er den øgede mængde græs i byerne med til at rense luften.

- På sigt er målet, at flere græsarealer og vejrabatter skal rumme en rig og varieret blomstring med mange forskellige urter. I Furesø Kommune skal vi løse opgaverne bedst, billigst og mest effektivt. Ved at tænke nyt og ændre på gamle vaner, kan opgaver som græsslåningen ændres til det bedre både for naturen og økonomien, siger Preben Pettersson (S), formand for Miljø- Teknik og Erhvervsudvalget i Furesø.

Flere steder i kommunen kan man efterhånden se resultatet af den ændrede græsslåning. Overgartner Christina Kastrup Madsen fra Center for Drift og Teknik fortæller:

- Vi slår græsset på nye måder, og vi arbejder med kontraster mellem klippet og uklippet græs for at opnå visuelle og interessante virkninger til glæde for borgerne. Flere steder sår vi også blomsterfrø, så større græsflader bliver brudt af et spil af blomsterfarver.

mou