DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Flere unge vælger STX i stedet for erhvervsuddannelser

KORT NYT6. APR 2021 8.30

Over en årrække er STX-uddannelsen steget i popularitet blandt de unge, mens erhvervsuddannelserne omvendt er blevet mindre populære. Den tendens fortsatte sidste år. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Ifølge tallene havde 52,9 pct. af de 25-årige kvinder, der sidste år havde gennemført en ungdomsuddannelse, fuldført en STX. For mænd var andelen sidste år noget lavere. Her var det 34,7 pct. af dem, der havde gennemført en ungdomsuddannelse, som havde fuldført en STX. 

For begge køns vedkommende har der været tale om stigende popularitet over en længere årrække. Det omvendte gælder for erhvervsuddannelserne. Sidste år var det blot lidt over 30 pct. af de 25-årige mænd med en gennemført ungdomsuddannelse, der havde fuldført en erhvervsuddannelse. Endnu lavere var det for de 25-årige kvinder, hvor andelen var lidt under 20 pct.

Ritzau