Flere penge til grønne indsatser i landdistriktsprogrammet

Regeringen afsætter 816 mio. kr. til natur, miljø og økologi i landdistriktsprogrammet fra 2021.
22. DEC 2019 9.00

Danmark overfører syv pct. af den direkte landbrugsstøtte i 2020 til grønne tiltag i landdistriktsprogrammet fra 2021. Det giver cirka 460 mio. kr. ekstra i såkaldte fleksmidler til nye indsatser fra 2021.

Reformen af EU’s fælles landbrugspolitik (CAP) skulle være trådt i kraft fra 2021, men er forsinket til 2022. Derfor kan de eksisterende landdistriktsprogrammer (2014-2020) forlænges til og med 2021. Ligeledes er det muligt at reducere den direkte landbrugsstøtte i 2020 og anvende midlerne i landdistriktsprogrammet fra 2021.

Samtidig gør forlængelsen af landdistriktsprogrammet det muligt at bruge penge fra perioden 2014-2020, som endnu ikke er blevet brugt. De ubrugte penge svarer til en ekstra overførsel på cirka 350 mio. kr. eller 5,5 pct. fleksmidler til nye indsatser fra 2021. Pengene fra 2021 kommer oven i de 345 mio. i 2020, som blev aftalt med finansloven for næste år. Dermed har regeringen nu prioriteret over en mia. kr. til grønne indsatser i landdistriktsprogrammet.

- De mange midler gør det muligt at sikre et mere grønt landbrug. Vi får blandt andet mindre kvælstof i vores vandmiljø, mere skov og mere økologi, siger fødevareminister Mogens Jensen (S).

Ministeren forventer, at det vil være muligt at imødekomme alle forventede ansøgere til Økologisk arealtilskud i 2021, så flere landmænd kan lægge om til økologi. Det forventes også, at der kan åbnes en ny ansøgningsrunde for Økologisk investeringsstøtte for første gang siden 2016. Der vil også komme flere midler til miljøteknologi, privat skovrejsning og minivådområder fra 2021.

Det endelige landdistriktsprogram fra 2021 vil blive fastlagt i 2020 og skal godkendes af Kommissionen. Midler i landdistriktsprogrammet skal være udbetalt senest i 2024, ellers vil de ikke længere kunne bruges til at gøre en forskel i Danmark. Derfor er beslutningen om syv procent også en balance i forhold til at sikre, at midlerne kan bruges.

- Når vi har valgt at lægge os på syv procent, skyldes det også, at vi skal have anvendt de mange ubrugte penge. Hvis de penge ikke havde været der, skulle vi have overført 12,5 procent for at muliggøre det landdistriktsprogram, som vi nu lægger op til. Dermed får vi sat et godt udgangspunkt for at understøtte den grønne omstilling. Og det selvom 2021 faktisk er et overgangsår frem til reformen af landbrugspolitikken fra 2022, siger Mogens Jensen.

MG

Fakta

  • EU’s fælles landbrugspolitik (CAP) består af den direkte landbrugsstøtte (søjle I) og landdistriktsprogrammet (søjle II).
  • Der kan overføres op til 15 pct. årligt fra søjle I til søjle II som såkaldte fleksmidler. Fleksmidler er til rådighed i landdistriktsprogrammet året efter overførslen fra den direkte landbrugsstøtte, som reduceres tilsvarende. Der er overført 5 pct. i 2015, 6 pct. i 2016 og 7 pct. årligt i 2017- 2019. Beslutningen for 2020 skal meddeles Kommissionen senest d. 31. december 2019.
  • Mindreforbrug opstår blandt andet som følge af annulleringer af tidligere tilsagn.
  • Fra 2022 ventes landdistriktsprogrammet afløst af en samlet strategisk CAP-plan for 2022-2027. Den nye CAP-plan vil omfatte begge søjler i den fælles landbrugspolitik. Der vil her være mulighed for nye eco-schemes, som er miljø-, natur- og klimaindsatser direkte i søjle I.
  • Muligheden for overførsel af fleksmidler til miljø og klima ventes at stige til op til 30 pct.
Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt