DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Femårig aftale sikrer lærepladser på sosuuddannelserne

Mindst 6.000 sosuassistentlærepladser og mindst 3.000 sosuhjælperlærepladser hvert år fra næste år til og med 2026.

En aftale fra sidste efterår om rekruttering af elever over 25 år til social- og sundhedsassistentuddannelsen er nu udmøntet i en femårig lærepladsaftale, der årligt fra næste år og til og med 2026 vil sikre mindst 6.000 lærepladser for sosuassistentelever og mindst 3.000 lærepladser for sosuhjælperelever.

Det pointeres, at der er tale om minimumstal, som kan forhøjes lokalt. Det betyder i praksis, at hvis der er flere kvalificerede sosuassistentelever, end der er planlagt lærepladser til, så vil sosuskolerne henvende sig til det relevante kommunekontaktråd (KKR). Kommunerne tilknyttet dette vil derefter i dialog med den pågældende region påtage sig at finde og formidle en relevant læreplads.

Lærepladsaftalen er indgået mellem regeringen, KL, Danske Regioner og sosuernes fagforening FOA. Den bygger ovenpå en trepartsaftale fra november mellem de samme interessenter, idet dog arbejdstagersiden dengang var repræsenteret af Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Parterne i den seneste aftale mødes i foråret 2023 og drøfter de indtil da indhentede erfaringer, herunder vil der blive taget stilling til eventuel justering af minimumsoptaget på uddannelserne.

Se lærepladsaftalen.