Dragørs budgetaftale er igen uden De Konservative

Hjemtagning af opgaver slanker den politiske organisering.

DRAGØR: Det blev en enlig svale, da alle i Dragør Byråd sidste år for første gang nogensinde blev enige om en budgetaftale. I år er De Konservative udenfor. Igen, ligesom de tidligere år i denne valgperiode.

Budgetaftalen rummer ingen rammebesparelser og giver ikke køb på den økonomiske soliditet, men prioriterer især ældre- og sundhedsområdet med driftsudvidelser for 5,5 mio. kr. i 2022. Udgifterne til senior- og førtidspensioner ventes at vokse med 15 mio. kr. i 2022 stigende til 20 mio. kr. i 2025.

Dragør Kommune har hjemtaget en række opgaver, der tidligere er blevet løst af Tårnby Kommune, og det medfører diverse justeringer. Blandt andet slankes den politiske organisering med nedlæggelse af et stående udvalg, og der omprioriteres strukturelt på tværs af udvalgene svarende til 0,5 mio. kr. i 2022 stigende til 3,9 mio. kr. i 2025.

Partierne bag budgetaftalen er Venstre, Tværpolitisk Forening, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti med 12 af 15 byrådsmedlemmer og De Konservatives tre udenfor. Budgettet andenbehandles og besluttes endeligt i byrådsmøde 11. oktober.

 

Se budgetaftalen.