Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Brug den eksisterende viden, Hækkerup

DEBAT Socialministeren ønsker certificeringsordning for opholdssteder og botilbud. En sådan ordning er i forvejen udviklet - med støtte fra bl.a. Socialministeriet
8. MAR 2012 9.00

Af Lene Diemer

Opfordring til socialministeren: Brug den viden, der allerede eksisterer.

Kvaliteten i det arbejde, der udføres overfor udsatte børn, unge og voksne, er hele tiden til debat. Og sådan skal det være. Det har både de udsatte grupper i samfundet og det personale, der beskæftiger sig med dem, krav på.

Senest er debatten blusset op på baggrund af nogle tv-indslag om et konkret opholdssted, hvor der stilles spørgsmål til kvaliteten i det arbejde, der udføres overfor stedets udsatte unge. I den forbindelse har socialminister Karen Hækkerup (S) stillet forslag om en certificeringsordning for opholdssteder og botilbud.

En sådan certificeringsordning eksisterer i dag i 'Akkreditering Danmark'. Med støtte fra Socialministeriet og Folketingets Satspuljepartier er ordningen udviklet siden 2005, og de første sociale institutioner opnåede i 2007 akkreditering efter Akkreditering Danmarks kvalitets- og akkrediteringsmodel. I dag arbejder ca. 150 sociale institutioner, som bl.a. beskæftiger sig med døgnanbringelsestilbud for børn og unge, med akkrediteringsordningen.

Det er 'Fonden for kvalitetsudvikling, viden og dokumentation', der står bag Akkreditering Danmark, og på baggrund af socialministerens forslag i den aktuelle debat opfordrer Fonden derfor social- og integrationsminister Karen Hækkerup til at indgå i en dialog med Fonden om at etablere et samarbejde eller et partnerskab for at sikre og udvikle kvaliteten i arbejdet med udsatte børn, unge og voksne. Et partnerskab, som Fonden gerne ser udviklet i Akkreditering Danmarks regi.

Akkreditering Danmark står i dag for den mest udbyggede akkrediteringsordning for specialiserede sociale tilbud, og der er gennem de seneste års arbejde opbygget en model og genereret betydelige mængder viden om metoder, kvalitetssikring og kvalitetsudvikling, som det vil være naturligt at lade være rammen for socialministerens forslag om central certificeringsordning.

I Akkreditering Danmark er der uddannet et specielt auditorkorps med mere end 20 specialuddannede auditorer, som vurderer de sociale tilbud, som eksisterer i dag, og som løbende videreuddanner sig. Auditorerne har etableret et kvalitetsnetværk for hele tiden at vedligeholde og udvikle kvaliteten i arbejdet med de udsatte grupper.

Godt i gang i København
Desuden er der i samarbejde med Københavns Kommunes Socialforvaltning kvalitetsmodel iværksat et arbejde for at uddanne kommunens kommende interne auditorer, og udvikle Københavns Kommunes Kvalitets- og Akkrediteringsmodel.
Udviklingen af Akkreditering Danmark er i årene 2005 til 2010 sket med støtte på 15 millioner kroner fra Folketingets Satspulje.

Arbejdet i Akkreditering Danmark er blevet særdeles positivt modtaget de steder, hvor ordningen bruges i hverdagen. Og akkrediteringsordningen er blevet anerkendt for at have stor betydning for kvaliteten og kvalitetsudviklingen indenfor de sociale tilbud.

'Fonden for kvalitetsudvikling, viden og dokumentation' vil derfor hilse det meget velkomment, hvis socialministeren vil forholde sig positivt til opfordringen til at indgå i samarbejde eller partnerskab med Akkreditering Danmark med henblik på at udnytte den viden, de erfaringer og de resultater, der allerede eksisterer i bestræbelserne på at skabe kvalitet i det sociale arbejde for udsatte grupper.Formand for 'Fonden for kvalitetsudvikling, viden og dokumentation', Lene Diemer