KL: Finansloven forsømmer livtag med rekrutteringsudfordringerne

DEBAT Udvalgsformand Michael Ziegler (K) savner varige midler på finansloven til uddannelse af mere personale i sundheds- og ældresektoren
5. DEC 2018 12.47

Det er ærgerligt og overraskende, at regeringen ikke i højere grad går ind i kampen for at sikre tilstrækkeligt med personale i sundheds- og ældresektoren, som allerede nu står over for store udfordringer i forhold til at finde tilstrækkeligt med personale.

Den mangel bliver kun forstærket i de kommende år og uden permanent finansiering af højere dimensionering, så bliver det vanskeligt at uddanne tilstrækkeligt med personale, og dermed også at levere den velfærd, vi gerne vil.

I oktober præsenterede KL handlingsplanen 'Flere hænder i sundheds- og ældresektoren'. Handlingsplanen indeholder en række bud på, hvordan de forskellige aktører på området kan bidrage til løsninger på de meget store udfordringer, som flere ældre og mangel på ansatte vil medføre.

Ingen klar retning
Her peger KL blandt andet på øget dimensionering samt styrket praktikvejledning – og permanent finansiering heraf. Men efter præsentationen af finansloven for 2019 står det altså klart, at det ønske ikke efterkommes.

Det havde vi nok forventet, at man ville se sund fornuft i. Når man ikke ønsker det, så forsømmer man også muligheden for at tage et stort skridt i retning af at bidrage til løsningen, hvilket undrer mig. Der er meget retorik og rigtig mange småpuljer i finanslovsteksten, men desværre ikke en klar retning og egentlige livtagsløsninger på denne vigtige samfundsudfordring.

Den manglende finansiering kan gøre det vanskeligere at indgå en praktikpladsaftale med en højere dimensionering, end tilfældet er i dag. Men KL og alle 98 kommuner vil arbejde benhårdt på at løse denne dagsorden med samme sigte som tidligere.

Arbejder ufortrødent videre
Vi kommer til at arbejde ufortrødent videre med at finde løsninger på det her. Både de områder, vi selv kan arbejde med i kommunerne, men også i samarbejde med de andre parter. Vi har en stor opgave foran os, som ikke er blevet mindre nu. Den er vi fuldt ud parate til at løfte vores del af.

Handlingsplanen og samarbejdet med arbejdsmarkedets øvrige parter vil dermed fortsat være omdrejningspunkt for KL's arbejde med at sikre et stabilt grundlag for fremtidens velfærd.

Vi har oplevet rigtig meget god vilje fra blandt andre FOA og de øvrige faglige organisationer i forhold til at finde fælles løsninger. Det samarbejde er vi meget optagede af at fortsætte og styrke yderligere. Det er vejen frem, hvis vi skal i mål.

Formand for KL's løn- og personaleudvalg Michael Ziegler (K)

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt