Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job
Fra pumpehuset ved Mjels Sø.
Foto: Sønderborg Kommune

12. naturpark en realitet - nu på Nordals

Med genopretningen af to søer fremstår fjordlandskabet nu, som det gjorde i 1500-tallet.

SØNDERBORG: Friluftsrådet har netop godkendt Sønderborg Kommunes ansøgning om Naturpark Nordals, der dermed bliver den 12. naturpark i mærkningsordningen Danske Naturparker, oplyser kommunen.

Et område skal opfylde ti kriterier for at opnå kvalitetsstemplet Danske Naturparker. Blandt andet skal minimum 50 pct. af naturparkens areal være beskyttet natur, og naturparken skal være forankret lokalt gennem inddragelse af borgere og lodsejere. Det opfylder Naturpark Nordals til fulde, for det er primært private lodsejere samt Aage V. Jensens Naturfond og Naturstyrelsen, der lægger arealer til naturparken.

Aage V. Jensen Naturfonds direktør, Hanne Haack Larsen, oplyser, at fonden ejer og forvalter både Mjels Sø og Bundsø i den nye naturpark. Bundsø blev overtaget i 2019, og her har fonden netop indviet udsigtspunktet Bundsø-skjulet og forstærket publikumsstien. 

Birger Jønsson, Friluftsrådet Sønderjylland Øst, glæder sig over, at nu er søerne igen blevet fyldt med vand takket være Aage V. Jensens Naturfond. Og Kresten Krenzen, repræsentant for lodsejerne i Naturpark Nordals, fremhæver, at "vi, der bor og lever i området ved, at det er et naturskønt område, som har utrolig meget at byde på og også kulturhistoristisk. Og da der kom vand i Mjels sø og Bundsø, er det ikke blevet et mindre attraktivt område". 

  • Naturpark Nordals dækker 1.928 hektar fra Stegsvig i vest, Nordborg Sø i øst og området ved Bundsø mod syd. Med genopretningen af Mjels Sø og Bundsø fremstår fjordlandskabet, som det gjorde i slutningen af 1500-tallet, hvor de inderste dele af fjordarmen blev afskåret fra havet og inddæmmet til søer.
  • Det 18.000 år gamle istidslandskab kan opleves flere steder i naturparken med udsigt over to langstrakte tunneldale, en mindre smeltevandsdal og et unikt dødislandskab med bakker og søer i den nyplantede Oksbøl Skov. Inden for naturparkens grænser kan man opleve mange forskellige naturtyper og flere områder med høj naturkvalitet.
  • Friluftsrådets mærkningsordning Danske Naturparker er en ordning, der med Naturpark Nordals rummer 12 naturparker. 
  • En naturpark er kort fortalt et område, hvor pleje, beskyttelse og benyttelse af naturen kombineres. Der er plads til både natur og mennesker, fordi benyttelsen tilrettelægges bæredygtigt, så de værdifulde landskaber og naturområder bevares.

ka