Vordingborg har genoptaget kloaksager i det åbne land
Jakobshavn ved Præstø Fjord, som spildevandsrensningen i det åbne land i Vordingborg skal tilgodese.
Foto: Karsten Schnack, Ritzau Scanpix

Vordingborg har genoptaget kloaksager i det åbne land

Efter politisk skifte i Vordingborg-udvalg: Beboelser i landområder uden ordentlige rensningsanlæg kan igen vente påbud.
14. NOV 2019 8.00

VORDINGBORG: Den politiske holdning til, om kommunen skal påbyde beboere på landet uden ordentlig rensning af deres spildevand at få styr på deres anlæg, er skiftet i Vordingborg Kommune efter KV17. 

I det tidligere Teknik- og Miljøudvalg besluttede flertallet at stoppe den proces, der ellers var i gang i forvaltningen: At leve op til kommunens ansvar om at sikre god spildevandsrensning i det åbne land.

Argumentet hos flertallet var før valget, at kommunen ikke kunne påbyde folk at investere i yderligere rensning, med mindre kommunen konkret kunne påvise, at der var tale om forurening fra den pågældende husstand.

I oktober faldt der dom i Østre Landsret i en tilsvarende sag fra Roskilde Kommune, hvor kommunen fik ret i at kunne udstede samme slags påbud.

Retten lagde til grund, at det et er summen af de samlede udledninger fra alle ejendommene i oplandet, der gør, om der er tale om forurening eller ej, og derfor behøver kommunen ikke måle ved den enkelte ejendom.  

Blandt de sidste
- Vi må være en af de kommuner, der er allersidst med at komme i gang med at leve op til den opgave med at gennemføre spildevandsplaner, som vi er pålagt af staten, siger formand for det nye Klima- og Miljøudvalg Else-Marie Langballe Sørensen (SF) til dknyt.

Udvalget blev på sit seneste møde orienteret om Roskilde-dommen, og forvaltningen skrev blandt andet:

'Udover denne sag, som gik til landsretten, har Roskilde Kommune haft seks andre sager, som alle er vundet i byretten. I Vordingborg Kommune bruger vi det samme grundlag og den samme metode, som Roskilde Kommune bruger. Landsretsdommen bekræfter, at det grundlag, som vi i Vordingborg Kommune har, for at kunne give et påbud om forbedret spildevandsrensning, er juridisk gyldigt. Så vidt vides er alle sager, der omhandler påbud om forbedret spildevandsrensning i det åbne land og som er endt hos domstolene, nu vundet af kommunerne.' 

- I sommeren 2018 besluttede vi at genoptage sagerne i det åbne land, og i sidste måned varslede vi påbud til en lang række husstande, deraf 76, hvor spildevandet ledes videre ud til Præstø Fjord, fortæller Else-Marie Langballe Sørensen. Og flere områder - blandt andet ved Stege - kommer til.

Kommunen har stået for et informationsmøde, hvor lodsejerne kunne blive klogere på de kommende påbud - og hvilke tekniske løsninger, der nu er på markedet.

 

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
DK Job
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt