Arbejdsgiverkommunen har erstatningsansvaret

Den kommune med nytteværdi af en voksenelev har også erstatningsansvaret, selvom der er indgået aftaler med og aflønning sker fra en anden kommune.
22. JAN 2019 15.30

AABENRAA / TØNDER: Aabenraa Kommune havde erstatningsansvaret, da en person kom til skade under sin praktik som sosuvoksenelev på et af kommunens plejehjem. Det på trods af, at Aabenraa ikke var bopælskommune.

Eleven blev vurderet til at bidrage til produktionen på plejehjemmet i 'ikke uvæsentligt omfang', ligesom plejehjemmet havde 'nytteværdi' af vedkommende, og derfor er kommunen sikringspligtig arbejdsgiver efter arbejdsskadesikringsloven.  

I første gang var det ellers skadelidtes bopælskommune Tønder, som ansættelsesaftalen og uddannelsesplanen var sammen indgået med, der stod som sikringspligtig arbejdsgiver. Det klagede Tønder over og har altså fået medhold.

I principafgørelsen tages der også højde for, at selvom vedkommende ikke indgik i normeringen på plejehjemmet, vurderedes arbejdstiden på 15 timer om ugen høj nok til at udgøre en væsentlig nytteværdi.  

Selvom aflønningen skete fra Tønder Kommune, fastslår afgørelsen, at arbejdssikringsloven også omfatter ulønnet arbejde. 'Det afgørende ved vurderingen af, hvem der er sikringspligtig arbejdsgiver er derimod nytteværdibetragtningen, herunder beføjelserne til at føre tilsyn, instruere og planlægge arbejdet', lyder det i afgørelsen. 

 

Se afgørelsen.

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt