DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Vild med vilje virker og giver fremgang til bynatur
"Vild med vilje"-metoden - fx at lade plænen stå uklippet - trækker dyrene til.
Foto: Karsten Schnack, Ritzau Scanpix

"Vild med vilje" virker og giver fremgang til bynatur

Forskningsprojekt viser overraskende, at det går bedre for naturen i og nær byerne. Biodiversitetskrisen er dog ikke afblæst.
12. NOV 2020 11.45

Chancen for at se en flagermus flakse gennem haven eller en hare springe gennem græsset foran sommerhuset er større i dag end for fem år siden, lyder det fra Danmarks Naturfredningsforening.

Siden 2015 har mere end 20.000 frivillige indsendt over 500.000 observationer af 30 forskellige dyr, planter og svampe til citizen science projektet Biodiversitet Nu, og resultaterne viser tydeligt, at Danmarks almindelige arter er i fremgang på landsplan, og specielt i og omkring byerne.

- Resultatet er i første omgang overraskende og positivt. Vi hører ellers så meget negativt, når det handler om biodiversitet. Men her kan vi vise, at for vores almindelige arter nær byerne, er der sket en fremgang. Vores data er ikke indsamlet af eksperter, men datamængden er så stor, og analyserne så robuste, at uanset hvordan vi tester data og indregner usikkerheder, kommer vi frem til samme positive resultat, siger Carsten Rahbek, professor i biodiversitet, leder af Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet, og ansvarlig for artdataen i Projekt Biodiversitet Nu.

Det står dog klart, at naturen udvikler sig forskelligt regionalt og i naturområder, hvor Danmarks sjældnere dyr og planter lever.

Dyrene tilpasser sig

Ifølge Carsten Rahbek kan fremgangen blandt andet forklares med befolkningens og kommunernes stigende interesse for at indrette grønne områder efter filosofien “vild med vilje”.

- Projektet viser således også, at indsatser f.eks. i byerne gavner biodiversiteten, siger Carsten Rahbek, men peger dog på, at udviklingen samtidig skyldes arternes evne til at tilpasse sig og finde levesteder, hvor mennesket har indrettet landskabet:

- Mange steder er egern gået tilbage i skoven, men er i fremgang i haver. Haren forsvinder måske fra marker, men trives i stigende grad i sommerhusområder, forklarer han.

Forskerne kan ikke spore fremgang for den værdifulde natur eller i den lysåbne natur. Heller ikke i landbruget er de almindelige arter i positiv udvikling.

  • Biodiversitet Nu er et forskningsprojekt, som i årene 2015 til 2020 har undersøgt biodiversitetens udvikling i Danmark.
  • Formålet er at skabe ny viden om, hvordan naturens tilstand udvikler sig og samtidig inddrage den brede befolkning i indsamlingen af naturdata.
  • Med app’en NaturTjek har mere end 20.000 danskere registreret over en halv million observationer af 30 udvalgte dyr, planter og svampe, som forskerne efterfølgende har bearbejdet.
  • Arterne er udvalgt, fordi de er indikator for biodiversitet og god natur.

ka