Vejle vil stormflodssikre nybyggeri i midtbyen i to en halv meters højde
Når der skal bygges nyt i midtbyen i Vejle, skal der stilles krav om en sikringskote på 2,5 meter.
Foto: Vejle Kommune

Vejle vil stormflodssikre nybyggeri i midtbyen i to en halv meters højde

Vejle er en af i alt 14 danske byer, der er mest udsatte for oversvømmelser. Et enigt byråd har nu godkendt en påbudt risikostyringsplan.

VEJLE: Når der fremover skal bygges nyt i midtbyen i Vejle, skal der som en forebyggende handling sikres mod oversvømmelse i 2,5 meters højde. Det er i hvert fald et af elementerne i en risikostyringsplan, et enigt byråd har vedtaget.

Sikringen kan ske ved at hæve byggeriet eller  etablere skodder eller porte, så sikringskoten på 2,5 meter er ikke nødvendigvis det samme som gulvkote eller terrænkote, fremgår det af planen. På kortet nedenfor er risikoområdet markeret rødt.

- Vi har flere gange oplevet, hvor udfordret Vejle midtby er, når ekstremregn og stormvejr rammer. Derfor har Kystdirektoratet udpeget Vejle som en af i alt 14 danske byer, der er mest udsatte for oversvømmelser. Med den status følger et krav med om, at vi skal lave en risikostyringsplan, der giver bud på, hvordan vi sikrer byen mod vand. Vi har i Natur- og Miljøudvalget haft planen i høring hen over foråret, og jeg er rigtig glad for, at et enigt byråd nu har vedtaget den, siger Karl Erik Lund (DF), formand for Natur- og Miljøudvalget. 

Vandforsinkelser og bedre varsling

Vejle Kommune arbejder allerede på mange fronter med at forsøge at styre vandet for at undgå oversvømmelser.

Fx indviede kommunen tilbage i 2016 en sluse i midtbyen, der skal forsøge at styre vandmængderne fra vandløbene, før sommerferien indviede kommunen Tommy Troelsens Park på Horsensvej, som skal forsinke vandets vej ned ad bakkerne mod fjorden, og der arbejdes løbende på at forhøje og forstærke diger og brinker og skabe vandforsinkelser i oplandet til Grejs Å.

 - Et vigtigt element i risikostyring er også at få borgerne aktivt med i beskyttelsen. Det er fx gennem varslingssystemet "Smart Vand Vejle" og et styrket beredskab. Men vi er også nødt til at erkende, at klimaforandringerne sker hurtigere, end vi kan forudse. Derfor er risikostyringsplanen dynamisk og kan tilpasses i takt med, at forandringerne sker, understreger Karl Erik Lund.

Læs hele Risikostyringsplanen 2020-2027.