Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Varme i Silkeborg fossilfri i 2050

Silkeborg Byråd har vedtaget en klimapolitik og klimaplan, som skal gøre kommunen CO2 neutral i 2030.
29. MAR 2011 11.07

SILKEBORG:  'En ambitiøs men også realistisk plan', mener udvalgsformand Hans Okholm (SF) om Silkeborgs nye klimapolitik og klimaplan.

Klimaudfordringen kræver, at kommunen har fokus på at koordinere internt i kommunen mellem forskellige udvalg og afdelinger. Men Silkeborg Kommunes aktiviteter og bygninger bidrager kun med under 5 pct. af kommunens samlede CO2-udledning, derfor kan kommunen ikke nå målet alene. I planen er der derfor lagt op til, at kommunen vil gå ind i en dialog med eksterne parter om fremtidens klimapolitiske mål og handlinger.

- Det er en langsigtet plan og strategi, vi nu tager hul på at opfylde, og vi kan ikke løse opgaven alene. Derfor vil vi gerne invitere til samarbejde og dialog med øvrige lokale aktører om initiativer og projekter. Ligesom vi også havde klimapolitikken og planen til debat, før vi udarbejdede den endelige version. Det har bestemt været med til at kvalificere planen, slår Hans Okholm fast.

CO2-neutral i 2030
Det overordnede mål i klimapolitikken er, at Silkeborg Kommune er CO2-neutral i 2030. Kommunen skal også kunne tage højde for følgerne af det ændrede klima, og kommunen skal understøtte at de erhvervs- og udviklingsmæssige potentialer indenfor udvikling af klimaløsninger bliver omsat til vækst og velfærd.

Klimaplanens opgave er at omsætte politikken til handling og resultater.

- Målene i planen skal blive til konkrete initiativer og projekter, der giver resultater. Derfor skal vores klimaplaner have et 1-2-årigt perspektiv, som giver mulighed for løbende justering og indarbejdelse af nyeste viden og metoder, fortæller Hans Okholm

Nogle af de konkrete initiativer, der bliver nævnt i planen, er bl.a. en ny samlet varmeplan for kommunen. Målene er, at varmeforsyningen i Silkeborg Kommune er CO2-neutral i 2030, og der i 2050 ikke længere bruges fossile brændsler (kul, olie og gas) i varmeforsyningen i Silkeborg Kommune.

Kommunen vil også lave en vandløbsmodel over Gudenåen, der skal give et overblik over hvilke arealer, der er udsat for oversvømmelse ved kraftig regn, hævet grundvands-niveau, øget plantevækst i vandløb m.m. Vandløbsmodellen vil være et vigtigt element, når kommuneplanen skal revideres, og når kommunen skal finde frem til løsninger, der kan afhjælpe oversvømmelser.

 
Fakta:
Med afsæt i den overordnede og langsigtede vision for klimaindsatsen har Silkeborg Kommune fastlagt en klimaplan for 2011. Den beskriver de indsatsområder, som kommunen vil arbejde med i det første år.

1. Indsatsområde 1: Varme og el
Langsigtet mål: CO2-neutral varmeforsyning i 2030
2. Indsatsområde 2: Planlægning og Byudvikling
Langsigtet mål: CO2-neutralitet, energieffektivitet og tilpasning til klimaforandringer som hjørnesten i vores fysiske planlægning.
3. Indsatsområde 3: Nybyggeri og eksisterende bygninger
Langsigtet mål: Energieffektiv renovering af eksisterende bygninger samt CO2-neutralitet som krav til nybyggeri
4. Indsatsområde 4: Transport
Langsigtet mål Fremme CO2-neutral transport, herunder eldrevne køretøjer
5. Indsatsområde 5: Kommunen som beslutningstager og indkøber
Langsigtet mål: CO2-neutrale beslutninger og indkøb i 2030
6. Indsatsområde 6: Erhvervsfremme
Langsigtet mål: Udnyttelse af erhvervs- og forretningsmæssige perspektiver i klimaudfordringen
7. Indsatsområde 7: Oplysning og Kommunikation
Langsigtet mål: Informere og påvirke alle aktører til CO2-neutral adfærd på alle områder.