Undersøgelse af forurenet Collstropgrund er i gang

KORT NYT8. JUL 2021 8.30

HOVEDSTADEN / HILLERØD: Cowi er på vegne af Region Hovedstaden nu gået i gang med undersøgelse og skitseprojektering af den afværgeløsning, som skal forhindre videre spredning af giftig arsen fra Collstropgrunden syd for Esrum sø i Hillerød Kommune. Det oplyser regionen.

Collstropgrunden er blandt landets ti generationsforureninger, og afværgeløsningen ventes at være i drift i en ti-årig periode, mens regionen arbejder med at udvikle en mere permanent løsning. Cowi, som vandt udbuddet i foråret, vil også involvere førende danske og internationale eksperter fra Geus, Geosyntec og Colombia University for at sikre en optimal løsning af opgaven.

Undersøgelsen bliver gennemført mellem juni og december i år. Der skal bl.a. udtages vandprøver, etableres nye undersøgelsesboringer og laves forskellige målinger af jorden på grunden. På baggrund af resultaterne vil regionen i starten af 2022 vælge den bedst egnede løsning, som ventes at blive etableret i løbet af 2022/2023.

ak