DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Udvalgsformand taber i Pressenævnet efter at være beskyldt for løgn

Netavisen Gribskov kaldte udvalgsformand "fanget i løgn" og dokumenterede med en lydfil. Pressenævnet finder det ikke kritisabelt.
28. OKT 2020 6.33

GRIBSKOV: En sag om lokalplan og ulovlige bygninger og skiftende meldinger om præcedensskabelse eller ej fik tilbage i april det lokale medie Netavisen Gribskov til i en artikel at kalde udvalgsformanden for Udvikling, By og Land, Pernille Søndergaard (nytgribskov) "fanget i løgn", efter at hun havde afvist at have udtalt sig til mediet i en anden artikel om sagen året forinden.

Som svar offentliggjorde mediet en stump af en lydfil som dokumentation for, at hun havde udtalt sig om sagen. Pressenævnet har nu tilføjet Pernille Søndergaard yderligere et nederlag, idet nævnet ikke vil udtale kritik af hverken artiklen eller offentliggørelsen af lydfilen.

Nævnet finder dels, at "der er dækning for oplysningen om, at [Klager] sidste år udtalte sig om byggesagen", dels at den påklagede artikels overskrift, "herunder at [Klager] var "fanget i en løgn", er et udtryk for mediets vurdering af de faktiske forhold, samt at overskriften ikke går ud over, hvad der er dækning for i artiklen".

Pressenævnet anerkender, at "artiklen indeholder oplysninger, der kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringede for [Klager]", og at den derfor efter reglerne skal søges forelagt for den angrebne part inden offentliggørelsen. Om det mener nævnet, at "Netavisen Gribskov har udvist tilstrækkelig ihærdighed for at opnå kontakt til [Klager]", og derfor falder der heller ingen kritik af dette punkt.

Endelig konstaterer Pressenævnet, at lydoptagelse er "et almindeligt journalistisk arbejdsredskab, og at en person, som taler med en journalist, må være forberedt på, at samtalen optages". Derfor, og "under henvisning til optagelsens karakter", afviser Pressenævnet, at der er grund til kritik.

 

Se Pressenævnets kendelse i sagen.