Sundhedsreformen faldt på plads, Claus Hjort beholdt sin immunitet og Isabella Arendt forlod KD

Store politiske sager og den verserende regionssag om unødige amputationer i Midtjylland prægede ugen, der gik.
21. MAJ 2022 9.39

Diskussioner for og imod at ophæve immuniteten for et folketingsmedlem fyldte ugen, der gik, og endte med at slå fast, at der ikke bliver nogen retssag mod den tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen i forbindelse med mulig lækage. Med De Konservatives nølende beslutning torsdag var der flertal i Folketinget mod at ophæve Hjort Frederiksens immunitet.

Ugen sluttede med et bredt politisk forlig om regeringens udspil til sundhedsreform - flere nærhospitaler, en praksispligt for unge læger i områder med få læger og behandling tættere på hjemmet for især alvorligt og kronisk syge er del af den politiske aftale. Til gengæld er den forebyggende del om mindre alkohol og nikotinholdige produkter pillet ud og skal forhandles separat. KL ser aftalen som et første skridt og pointerer, at pengene skal følge med.

I ugen der gik mistede Kristendemokraterne deres formand, da Isabella Arendt - der blev kendt som vikaren fra himlen - forlod både formands-post og parti - bl.a. efter partiets fortsatte langstrakte debat om abort-spørgsmålet, der fortsat deler vandene.

Sagen om op mod 47 unødige benamputationer årligt i Region Midtjylland fyldte også i medierne. Flere regioner vil undersøge, om der er blevet foretaget unødvendige benamputationer på patienter som følge af mangelfuld behandling. Region Midtjylland havde problemer med at finde frem til patienterne - og både Patienterstatningen og Styrelsen for Patientsikkerhed var oppe og markere, inden et møde faldt tilfredsstillende ud.

Mere medvind kom der bogstaveligt talt til ugens topmøde om havvind i Esbjerg hvor Danmark, Tyskland, Holland og Belgien vil indgå aftale om at tidoble kapaciteten for havvind i Nordsøen til mindst 150 gigawatt frem mod 2050.

Esbjerg kom igen i fokus da forsvarsminister Morten Bødskov (S) fredag besøgte byen,med ønske om at øge tilstedeværelsen af den militære alliance Nato, herunder amerikanske styrker, i Esbjerg - og altså at se nærmere på mulighederne for at udbygge havnen.

I en helt anden boldgade appellerede 45 borgmestre til tre ministre om hurtig indgriben fra Christiansborg for at sikre adgang til tilskudsordninger, der kan kompensere lodsejeren for det værditab, som de forventes at få, når deres arealer vådlægges. 

Uddannelse af næste generation er altid aktuelt stof - og Jammerbugt, Odder, Rudersdal og Greve kommuner har bidraget stærkt i udviklingsprocessen om et nationalt tilbud til forældre, fagpersoner og kommuner om småbørns digitale dannelse. 

KL foreslog at lade 10.klasse være starten på en ungdomsuddannelse fremfor afslutningen på folkeskolen. Og et andet forslag fra KL om at fjerne det såkaldte uddannelsespålæg for ufaglærte, arbejdsløse unge under 30 - om uddannelseshjælp for at modtage ydelser, møder opbakning hos regeringens støttepartier. 

Udfordringerne i en kommune kan jo også være interne - som i fx Nyborg hvor kommunaldirektøren denne uge påny måtte stress-sygemelde sig og hvor erhvervschefen sagde op bl.a. pga "ledelsesmæssigt tomrum". Og i Norddjurs Kommune blev velfærdsdirektøren indstillet til fyring af økonomiudvalget, der også vil have gang i en uvildig undersøgelse af socialområdet.

Borgerservice er i øvrigt ikke noget borgerne bare får ved at troppe uanmeldt op på kommunen - i 62 af landets kommuner kræver det tidsbestilling af nyde godt af den - en klar forringelse for borgerne, mener tænketank.

Noget andet der ikke er for godt set med borgerøjne, er at kommunerne har alvorlige problemer med at træffe rigtige afgørelser i sager, hvor en kontanthjælpsmodtager bliver sanktioneret. Det viser en gennemgang, som Ankestyrelsen har foretaget af 95 sager fra ti kommuner. Og i Københavns Kommune kunne borgerrådgiveren konkludere i sin rapport, at der skal strammes op, når det gælder servicen til og mødet med borgerne.

Til gengæld går det i den rigtige retning, når det gælder ligestillingen på landets musseer: tre ud af fire kunstmuseumsdirektører er nu kvinder.  Af samtlige 102 statslige og statsanerkendte museer har 46 en kvindelig direktør, altså lidt under halvdelen

Og nu vi er ved kulturen - så husk der kan hentes podcast om den - i en ny miniserie fra Kommunen.dk med kulturens aktuelle topfolk, som bød på interviews med formanden for KLs kulturudvalg Johan Brødsgaard (R) og kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S).