Stor usikkerhed for de danske erhvervshavne

Der er ingen, der på nuværende tidspunkt kan forudse, hvordan den økonomiske udvikling for de danske erhvervshavne, lyder det fra Danske Havnes direktør Tine Kirk Pedersen. Krydstogtskibe er særlig hårdt ramt.
25. MAR 2020 13.22
TEMA: Corona

Coronakrisen har ramt bredt i det danske samfund, og den har naturligvis også ramt de danske erhvervshavne på en række områder, herunder både fiskeri og transport.

Hos brancheorganisationen Danske Havne er man bevidst om usikkerheden omkring de danske havnes indtjening i 2020:

- Der er ingen, der på nuværende tidspunkt kan forudse, hvordan den økonomiske udvikling for de danske erhvervshavne vil blive som følge af coronakrisen. Når eksempelvis Mærsk melder ud, at man på nuværende tidspunkt ikke kan komme med et bud på årets indtjening i containertransport, viser det med al tydelighed, at 2020 vil være præget af stor økonomisk usikkerhed for hele branchen og dermed også for de danske havne, siger Danske Havnes direktør Tine Kirk Pedersen.

Hvis man antager et fald i den samlede omsætning i de danske erhvervshavne på et 10-25 pct., vil det svare til et omsætningstab på mellem 200 og 500 mio. kr., vurderer Danske Havne.

- Her vil nogle havne selvfølgelig blive hårdere påvirket end andre afhængigt af deres aktiviteter, men for alle havne gælder det, at den økonomiske usikkerhed lige nu er betydelig – og hvis krisens omfang bliver værre end forventet, vil tabene selvfølgelig også overstige de værste skøn. Situationen er selvsagt alvorlig, og derfor kigger vi også på forskellige greb, der kan lette situationen for havnene, hvis vi kommer ud i et worst case-scenarie.

Krydstogtsæsonen ødelagt
Anløb af krydstogtskibe er over de senere år blevet en stadig større indtægtskilde for flere danske havne, men coronakrisen vil alt andet lige betyde en kraftig opbremsning i denne vækst. De ti største danske krydstogthavne forventede tilsammen besøg af omkring 1,2 mio. krydstogtgæster i 2020.

- Sæsonens fire første krydstogtanløb er blevet aflyst, og det vil selvfølgelig påvirke Skagen Havns økonomi på kort sigt, siger Willy B. Hansen, der er havnedirektør i Skagen Havn.

Hos CMP (Copenhagen-Malmø Port) forventes det, at der vil gå lang tid, før der kommer gang i krydstogtturismen igen:

- Krydstogt er lukket helt ned nu og vil tidligst komme igen om to-tre måneder, og vi tvivler på, at vi kommer tilbage på fuldt niveau i år, siger Henrik Ahlqvist, der er cruisemanager i CMP.

- Selv med en mulig åbning i maj eller senere på foråret forventer vi en voldsomt negativ konsekvens på længere sigt. Alene i 2020 forventer vi et omsætningstab på et trecifret millionbeløb, understreger Henrik Ahlqvist.

Allerede i sidste uge annoncerede Stena Line, at færgeruten mellem Frederikshavn og Oslo, efter at have være lukket først midlertidigt, ikke vil åbne igen. 

- Vi har gjort vurderingen, at vi mister hele højsæsonen i år, og vi har simpelthen ikke råd til at vente og håbe på næste sommer, sagde administrerende direktør for Stena Line Niclas Mårtensson derom.

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev