Snart kan der søges om 150 mio. kr. til energiforbedringer
Til efteråret kan der søges tilskud til energirenovering af offentlige bygninger.
Foto: Martin Bubandt, Ritzau Scanpix (arkiv)

Snart kan der søges om 150 mio. kr. til energiforbedringer

Energistyrelsen åbner for ny tilskudspulje til efteråret.
30. JUN 2021 12.51

Til efteråret åbner Energistyrelsen for en ny tilskudspulje til energiforbedringer og digitale løsninger i regionale og kommunale bygninger.

I finansloven afsatte regeringen og dens støttepartier 150 mio. kr. i 2021 og 145 mio. kr. i 2022 til at styrke kommuner og regioners mulighed for at energieffektivisere deres bygninger. En del af midlerne fra puljen målrettes digitale løsninger og intelligent styring af energiforbruget, oplyser styrelsen.

- Bygninger står i dag for knap 40 pct. af det samlede energiforbrug i Danmark, og derfor er energirenoveringer af den eksisterende bygningsmasse et vigtigt middel i realiseringen af klimamålene, fortæller Stig Uffe Pedersen, vicedirektør i Energistyrelsen.

Tre formål

Bekendtgørelsen til tilskudsordningen er netop sendt i høring. Her lægges der op til, at der kan gives tilskud til tre formål:

  • Renoveringsprojekter, herunder udskiftning af vinduer, efterisolering og lignende
  • Konvertering fra olie- og gasfyr, biokedel og elvarme til varmepumper eller fjernvarme
  • Digitale løsninger til databaseret energiledelse, herunder løbende dataindsamling og -behandling.

For renoverings- og konverteringsprojekter vil tilskudsordningen blive målrettet bygninger i den lave ende af energimærkningsskalaen, og det forventes, at der med et fastsat tilskudsloft vil være spredning af midlerne fra ordningen over hele landet.

Bekendtgørelsen er i høring indtil 11. august, og det forventes, at der åbnes for første ansøgningsrunde i oktober.

ak