Roskilde har haft held med at hjælpe padder på vej

Naturplejeprojekter støtter sårbare bestande af spidssnudet frø og stor vandsalamander, som begge er særligt beskyttet af EU Habitatdirektivet.
11. JAN 2020 13.00

ROSKILDE: 19 nye paddesøer ved Svogerslev og Boserup virker i den grad efter hensigten, viser en ny rapport. Løvfrøer, spidssnudede frøer, butsnudede frøer og skrubtudser har sammen med stor og lille vandsalamander indtaget deres nye boliger og er også begyndt at yngle, lyder det fra Roskilde Kommune.

De nye søer er en del af en række naturplejeprojekter, som skal skabe gode leve- og ynglesteder for padder og blev anlagt i 2012-2015. Og nu har kommunen gennemført et registreringsprojekt af padder i området.

Paddetællingen, som blev gennemført i løbet af april, maj og juni i 2019, viste, at de 19 nye paddesøer er godt i gang med at 'modnes', og at der bliver stadig flere af søerne, der fungerer som padde-ynglesøer. Det sker samtidig med, at antallet af paddearter og antallet af padder stiger i søerne.

Naturplejeprojekterne blev gennemført for at støtte sårbare bestande af spidssnudet frø og stor vandsalamander, som begge er særligt beskyttet af EU Habitatdirektivet.

Der er fra 2015 til 2018 blevet udsat i alt godt 8.000 haletudser og små løvfrøer på de to kommunale arealer.

I 2019 blev der i områderne hørt kvækkende løvfrøhanner i 21 søer med ialt cirka 140-160 kvækkende løvfrøhanner. Derudover blev der fundet ægklumper og haletudser i 14 søer.

Læs hele rapporten om registrering af padder i søer ved Svogerslev og Boserup her.

ka
 
 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt