Retspsykiatrien skal granskes efter hård kritik

Justistsminister Nick Hækkerup (S) reagerer på kritik for langstrakte og rodede forløb for psykisk syge kriminelle.

I april udtalte Statsrevisorerne en hård kritik af behandlingen af psykisk syge kriminelle inden for retspsykiatrien. Nu vil justitsminister Nick Hækkerup (S) give en tværministeriel arbejdsgruppe over et år til at komme med anbefalinger til, hvordan området kan styrkes, oplyser justitsministeriet.

- Vi har behov for, at der bliver gjort mere for at smidiggøre forløbet for de kriminelle, der på grund af psykiske lidelser ikke er egnet til en almindelig fængselsdom og derfor ender i psykiatrien, siger ministeren.

Problemerne i retspsykiatrien har været kendt længe. Det understreges af, at der ikke er tale om en ny arbejdsgruppe, men en videreførelse af en arbejdsgruppe nedsat af den tidligere regering i 2018. Denne blev ikke færdig med sit arbejde, "blandt andet på grund af valgudskrivelsen i 2019".

Statsrevisorerne kritiserede i april, at psykiatrien og Kriminalforsorgen overholdt tidsfristerne i under halvdelen af sagerne og at der var problemer i alle dele af patienternes forløb.

Dårligt for både patienter og kriminalitet

Formålet med forløbene er, at patienter skal få det bedre og undgå ny kriminalitet, men de lange ventetider medfører risiko for, at det sker i højere grad ifølge Statsrevisorerne.

- Ud over konsekvensen for den enkelte patient er der risiko for, at formålet med den idømte foranstaltning ikke har den ønskede kriminalpræventive effekt, udtalte Statsrevisorerne.

I forbindelse med nedsættelsen af arbejdsgruppen har Nick Hækkerup sendt en redegørelse til Folketingets partier oven på kritikken fra Statsrevisorerne. Her skriver han, at der allerede bliver arbejdet med de problemer, der er påpeget.

- Arbejdet stopper dog ikke der. For som Rigsrevisionens beretning belyser, er retspsykiatrien et komplekst område, hvor mange forskellige myndigheder skal arbejde sammen i håndteringen af de retspsykiatriske patienter, skriver ministeren.

Arbejdsgruppen skal aflevere sine anbefalinger senest ved udgangen af 2022.

Ritzau