DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Regionerne vil kunne kompensere naboer og lokalsamfund for grusgravs-gener
Grusgrave ved Svebølle nær Kalundborg.
Foto: Lars Laursen, Ritzau Scanpix

Regionerne vil kunne kompensere naboer og lokalsamfund for grusgravs-gener

Ressourcerne svinder ind, så det er også nødvendigt at strække brugen og genanvende flere råstoffer fremover. Det slår Danske Regioner fast i et udspil med fokus på bæredygtig råstofindvinding.

At naboer og lokalsamfund omkring grusgrave skal kunne kompenseres, er én blandt seks anbefalinger fra Danske Regioner nu, hvor regionerne arbejder på at færdiggøre og vedtage de nye råstofplaner, der udpeger områder, hvor der skal indvindes sand, grus og sten i de kommende år.

Forbruget af råstoffer forventes at stige fremover, men hver gang der hives råstoffer op af jorden, bliver der mindre tilbage. Der er nemlig tale om ikke-fornybare ressourcer, som er i fare for at slippe op på et tidspunkt, lyder det fra Danske Regioner.

Derfor er det helt nødvendigt, at råstofforsyningen fremover bliver mere bæredygtig. Det siger Heino Knudsen (S), formand for organisationens Udvalg for Miljø og Ressourcer:

- Danmark er et lille og tætbefolket land, og der er ikke mange frie arealer, hvor vi kan grave efter råstoffer til kommende byggerier. Særligt i nogle egne af Danmark kommer vi efterhånden meget tæt på borgerne. Derfor er vi nødt til at arbejde målrettet på at få ressourcerne til at række længere og genanvende mere, end vi gør i dag, siger han.

Christiansborg må ind over

Udspillet har seks anbefalinger:

  1. Råstofressourcerne på land og på havet skal udnyttes mere effektivt
  2. Markedet for genanvendelse af råstoffer skal styrkes
  3. Det skal være nemmere at bruge genanvendte råstoffer i bygge- og anlægsbranchen
  4. Forbruget af råstoffer i anlægssektoren skal nedbringes på sigt
  5. Naboer og lokalsamfund omkring grusgrave skal kompenseres samt
  6. Tidligere råstofgrave skal fremme biodiversitet og rekreative områder

Heino Knudsen påpeger, at regionerne ikke selv kan føre alle anbefalinger ud i livet. På flere områder kræves der en regulering fra Christiansborg, så offentlige bygherrer fx stiller krav om dokumentation for råstoffernes oprindelse ved større bygge- og anlægsprojekter, samt at der skabes markedsmæssige incitamenter til at bruge genanvendte materialer, hvor det fungerer lige så godt.

Det kunne eksempelvis være ved at erstatte nogle råstoffer med fx overskudsjord ved vejanlæg. Det er også Christiansborg, der skal levere lovgivning for at kunne indføre den kompensationsordning, som regionerne foreslår.

ka

Læs hele udspillet Bæredygtig råstofforsyning for fremtiden.