Regionens lægeklinik på Bornholm lukker

En dispensationsordning for Praksisklinikkens tværsektorielle patientforløb udløber - den fortsætter dog som midlertidig lægeklinik for praktiserende læger.
24. MAJ 2022 12.07

HOVEDSTADEN / BORNHOLM: Regionens lægeklinik, Praksisklinikken på Bornholms Hospital, har fået afslag fra Sundhedsministeriet på at forlænge den dispensationsordning, som klinikken har opereret under, oplyser Region Hovedstaden.

Oprindeligt fik regionen dispensation til at oprette klinikken i 2016, fordi regionen ville afprøve modeller for bl.a. tværsektorielle patientforløb, større inddragelse af patienter og tilbud om attraktive stillinger for personale med større fagligt samarbejde. Men det er ifølge ministeriet ikke muligt at forlænge ordningen i to år, fordi der i så fald ikke længere vil være tale om en forsøgsordning, men om almindelig drift.

Praksisklinikken kommer dog til at fortsætte midlertidigt, fordi regionen ifølge sundhedsloven kan gøre det for at sikre lægedækningen. Det er regionens ønske at overdrage klinikken til praktiserende læger, som kan slå sig ned og drive klinik i Rønne.

To ledige lægekapaciteter, svarende til to fuldtidspraktiserende læger, bliver slået op inden for nogle måneder. Den ene stammer fra Praksisklinikken, og den anden fra en læge, der er ophørt på øen.

cwa