Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job
Sundhedscentret skal ligge i det tidligere Hjertecenter Varde, som blev indviet i efteråret 2010.
Foto: Claus Fisker, Ritzau Scanpix

Regionen flytter også ind i Vardes nye sundhedscenter

Fælles adresse er første skridt på vej til et øget samarbejde.
24. FEB 2021 9.34

VARDE / SYDDANMARK: Når Varde Kommune til efteråret slår dørene op til sit nye sundhedscenter, flytter også flere af Region Syddanmarks sundhedstilbud ind.

Det drejer sig om blodprøvetagning og EKG (undersøgelse af hjerterytme) samt vagtlæge, oplyser regionen. Indflytningen blev vedtaget af et flertal i regionsrådet mandag.

Varde Kommune er derudover også i dialog med en lægeklinik og en speciallæge, der ønsker at flytte ind i det nye sundhedscenter, som får til huse i et lukket privathospital, Hjertecenter Varde.

Det vil for eksempel betyde, at patienter, der bliver henvist til blodprøve eller EKG-undersøgelse af en praktiserende læge i centret, har mulighed for at få foretaget begge dele i samme hus.

Mindre end planlagt

Region og kommune har i en længere periode været i dialog om det nye sundhedscenter. De to parter ansøgte i 2019 i fællesskab om nationale puljemidler fra Sundheds- og Ældreministeriet til etablering af sundhedscentret.

Ministeriet bevilgede dog blot 11 mio. kr. ud af de ansøgte 50 mio. kr., og Varde Kommune har derfor valgt at flytte færre funktioner ind i det nye sundhedscenter end først planlagt.

Da bygningen i mellemtiden er solgt til private investorer, har kommunen nu lejet sig ind i dele af bygningen og fremlejer dermed lokaler til regionen og de praktiserende læger.

Styrket samarbejde

Tina Agergaard Hansen (V), social- og sundhedsudvalgsformand i Varde, glæder sig over, at sundhedscentret nu endelig bliver en realitet, og at samarbejdet mellem region og kommune styrkes:

- Dette er kun første skridt i retning af et øget samarbejde, og vi håber, at samarbejdet vil udvikle sig yderligere i de kommende år, for vi er ikke er i tvivl om, at det vil komme borgerne til gavn.

Også formanden for regionens udvalg for det nære sundhedsvæsen, Bo Libergren (V), forventer, at bofællesskabet vil være en fordel.

- Når forskellige sundhedstilbud bor dør om dør, er erfaringen, at der nemmere opstår et tæt samarbejde om patienterne, som i sidste ende kan gavne deres behandling. Vi ser derfor potentiale i indflytningen og håber, at samarbejdet om sundhedshuset baner vejen for flere initiativer, som også rækker udover selve huset. Og så glæder vi os også over, at de praktiserende læger er med på idéen, fordi det kan være med til at sikre lægedækningen i området fremover, siger han.

En styregruppe med politikere fra både region og kommune skal fremover forsøge at videreudvikle samarbejdet, blandt andet på psykiatriområdet.

Etableringen af Varde Sundhedscenter blev godkendt af byrådet i Varde i januar i år med forbehold for, at Region Syddanmark ville indgå i sundhedshuset.

ak