DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Randers får 70 meter langt regnvandsbassin i midtbyen

KORT NYT3. APR 2020 9.00

RANDERS: Rent regnvand til Randers Fjord og et nyt rekreativt område, der samtidig styrker forbindelsen mellem middelalderbyen og Randers Havn. Det er målet med et nyt regnvandsbassin på Østervold i Randers, oplyser Vandmiljø Randers - det tidligere Randers Spildevand -, der står bag.

Bassinet vil blive 10,5 meter bredt og 74 meter langt, og i hver ende bliver der etableret træterrasser til ophold og udeservering. En del af projektet er også at udskifte de eksisterende træer med nogle større, der har bedre vækstvilkår. Træerne vil bidrage til at skabe et mere intimt rum på den store plads, som er på Østervold.

Projektet har et samlet anlægsbudget på 8,5 mio. kr. Heraf finansierer Vandmiljø Randers de 6,5 mio. kr. til selve bassinet. De resterende to mio. kr., som skal bruges til rekreative og æstetiske elementer, finansieres af kommunen fra midler fra 'Byen til Vandet'.

ka