Pensionskasse vil skubbe på for mere bæredygtige selskaber
Foto: Sampension

Pensionskasse vil skubbe på for mere bæredygtige selskaber

Sampension udelukke 100 kulselskaber fra sit investeringsunivers, men holder stadig døren åben for selskaber, der er klar på at omstille sig.
4. MAR 2020 8.51

Flere pensionskasser som AP Pension, Topdanmark og PFA har introduceret alternative, klimavenlige pensionsprodukter. Nu har Sampension ligeledes vedtaget at udelukke investeringer i selskaber, som har et særligt højt CO2-udledning. 

Det gælder selskaber, hvor mere end 30 pct. af omsætningen stammer fra kul eller olie, der er udvundet fra tjæresand. Det rammer kulkraftværker, mineselskaber og en række energiselskaber, fortæller Jesper Nørgaard, viceinvesteringsdirektør i Sampension.

Dermed sænker Sampension aktieporteføljens klimaaftryk med 20 pct. og udelukker 100 kulselskaber fra investeringsuniverset som led i deres nye klimastrategi. 

Men selvom man introducerer en ny mere klimaorienteret strategi, betyder det ikke, at man udelukker alle olieselskaberne eksempelvis.  For med investeringerne, følger der også en magt til at skubbe selskaber i en mere grøn retning.

Det gælder eksempelvis det tyske energiselskab RWE, som beskæftiger sig med blandt andet kul og naturgas, og som ligger lige på vippen til at blive udelukket. Her er Sampension gået i dialog, og har opfordret RWE til at blive mere grøn, og hvis man ikke følger de nye retningslinjer, som Sampension har lagt, bliver selskabet udelukket fra Sampensions investeringsunivers.

Stadig brug for en god forretning
Jesper Nørgaard lægger dog ikke skjul på, at der også er et element af, at det skal være en god forretning, for at man ser mod virksomheder, der har et bæredygtigt fokus. 

- Der er også et element af, at vi tror på, at selskaber, som forholder sig til den omstilling, som vi ikke kun i Danmark, men som hele verden skal igennem, de er de bedste investeringscases, siger han. 

Med det nye initiativ, har Sampension udelukket de virksomheder , hvis omsætning er for baseret på udvinding af kul og olie fra tjæresand, men det betyder ikke, at man vil udelukke alle olieselskaber. 

- Der vil altid være firmaer, som bliver i olieindustrien, og som udelukkede forbliver et olieselskab. For dem har vi endnu ikke truffet nogen beslutning om, at det er en ikke-acceptabel strategi. Der er dog også virksomheder, som er superdygtige til at gøre det, de gør; nemlig at hente olie op af undergrunden, og som kan gøre det mere energieffektivt og mindre forurenende end andre, siger Jesper Nørgaard

Skal blive grønnere år for år
Sampension har derudover også sat et krav til sig selv om, at man hvert år skal mindske sit carbon footprint. Derfor vil investeringsporteføljen også reflektere, hvilke virksomheder, som selv går i en grønnere retning.

Her har man desuden opsat som krav, at investeringer ikke bare må skifte sektor og på den måde spare på CO2-udledning. Investeringer skal blive i den samme sektor og på den måde skubbe branchen i en grønnere retning. 

 

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev