Olie- og gasproduktion vil udnytte bølge- og vindenergi i nyt projekt
Foto: Energy Innovation Cluster

Olie- og gasproduktion vil udnytte bølge- og vindenergi i nyt projekt

Nyt innovationsprojekt skal undersøge muligheden for at gøre offshore-produktionen mere bæredygtig.
29. APR 2020 11.01

Et nyt innovationsprojekt skal undersøge mulighederne for at gøre olie- og gasproduktionen grønnere ved hjælp af bæredygtige energiformer. 

Projektet 'O/G Decarb' vil undersøge mulighederne for at opsætte en kombination af vindmølle- og bølgeteknologi på et flydende fundament for at lagre vind- og bølgeenergi, som via elektrolyse kan omdanne elektricitet til brint. 

Total støtter projektet, hvor Floating Power Plant A/S, Danish Hydrocarbon Research and Technology Centre, DTU Vind, Hydrogen Valley, Dansk Gasteknisk Center og TechnipFMC også er med. Projektet faciliteres af Energy Innovation Cluster og er støttet af EU's Regionalfond.

- Det er et spændende og innovativt projekt, som Total støtter, fordi det har potentiale til at løse en af udfordringerne ved at elektrificere produktionsplatforme med havvind produceret i nærheden af platformen, siger Ole Hansen, Head of Development, Business & JV Management i Total E&P Danmark.

Grønnere energi og produktion

Ved at integrere bølge- og vindenergi kan man gøre produktionen mere bæredygtig ude på platformene, som får adgang til en stabil, vedvarende energikilde.

Men teknologien kan potentielt også gøre den producerede naturgas grønnere ved at tilføre overskydende brint oveni naturgassen og dermed reducere klimaaftrykket i produktet.

- Kan vi reducere klimaaftrykket fra den energiintensive olie- og gasproduktion og samtidig integrere en større andel af brint i den producerede naturgas, kommer vi nærmere en klimaneutral energiproduktion på havet. Derfor er det nye innovationsprojekt relevant for Danmark, siger Glenda Napier, CEO i Energy Innovation Cluster. 

CEO Thea Larsen fra Dansk Gasteknisk Center ser projektet som en oplagt mulighed til undersøge potentialet for at reducere CO2-udledning fra olie- og gasproduktionen offshore betydeligt. 

- Power-to-gas-løsningen er et nøgleelement i det fremtidige energisystem. Derfor er innovationsprojektet en interessant mulighed for at afdække potentialet i at integrere offshore brintproduktion i den eksisterende gasinfrastruktur, siger hun. 

Projektet løber frem til udgangen af 2020.

esl

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev