Odense får ny kæmpeskov

Odense får ny kæmpeskov

Naturstyrelsen vil rejse 222 hektar ny skov ved Odense, der er en af de mest skovfattige store byer i landet

ODENSE: Byeny får inden for de næste år en kæmpe skov lige foran hoveddøren. Naturstyrelsen har netop offentliggjort planerne for anlægget af en kæmpe bynær skov, der plantes på 222 hektar landbrugsjord i Elmelund lige vest for byen. Det svarer i areal til mere end 2.000 parcelhusgrunde, og dermed bliver det den største skov i Odense Kommune.

Skoven skal beskytte byens vandforsyning mod forurening, og samtidig skal den give Odenses 190.000 indbyggere nye muligheder for at komme i skoven.

- Odense er en af de store danske byer med mindst skov. Derfor er vi de seneste år gået i gang med at skabe nye skove, som odenseanerne kan have glæde af. I 2005 blev vi færdige med 145 hektar i Kirkendrup, og nu skaber vi kommunens største skov i Elmelund, hvor beskyttelsen af drikkevandet er et vigtigt formål med skoven, siger skovrider i Naturstyrelsen, Søren Kirk Strandgaard.

I Elmelund har vandforsyningsselskabet Vandcenter Syd en række boringer, som forsyner Odense med drikkevand. De har tidligere været omgivet af marker, hvor der blev dyrket og sprøjtet. Nu kommer skoven til at beskytte boringerne.

Anlægget af den nye skov går i gang næste år, og det er planen, at arbejdet vil være færdigt i 2015. Til den tid vil Naturstyrelsen have plantet træerne, lavet stier, vandhuller og sikret gode udsigter gennem det kuperede skovlandskab.

Den nye skov indgår i et fælles skovrejsningsprojekt på 650 hektar, som finansieres af VandCenter Syd, Naturstyrelen og Odense kommune.

I forvejen har Naturstyrelsen 45 hektar skov i området, og Odense kommune arbejder på at erhverve 90 hektar til til skov i området. Samlet set vil der så i 2015 være en bynær skov på cirka 360 hektar.

Regeringen har i den seneste finanslov fundet penge til en øget satsning på netop bynær skov, som kan beskytte drikkevandet flere steder i Danmark.

mou

Kort over skovrejsningen

Faktaark om skovrejsningsprojektet

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev