Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Ny statsrevisor-rokade med barsel og det hele

Mette Abildgaard (K) afløser Villum Christensen (LA), men først skal Mai Mercado (K) være barselsvikar.
7. OKT 2020 15.50

De Konservatives politiske ordfører Mette Abildgaard bliver ny statsrevisor efter Villum Christensen (LA). De to partier aftalte i sin tid at dele den eftertragtede post, som man ellers normalt udpeges til for fire år ad gangen.

Også den foregående fireårsperiode blev delt mellem de to partier. Dengang var det Simon Emil Ammitzbøll-Bille (dengang (LA) der afløste Lars Barfod (K). Simon Emil Ammitzbøll-Bille gav i øvrigt kort tid efter posten videre til netop Villum Chrtistensen, da Liberal Alliance blev optaget i den daværende regering og Simon Emil Ammitzbøll-Bille blev minister.

Mette Abilgaard starter sin statsrevisorperiode med at være på barselsorlov, hvorfor det i første omgang bliver partifællen Mai Marcado der vikarierer på posten. Også et af de andre statsrevisorpartier, Venstre, har for nylig besluttet at rokere på sin post, også i forbindelse med en barselsorlov.

Statsrevisor Britt Bager (V) beholder posten under sin barselsorlov, men når hun vender tilbage til Folketinget bliver hendes statsrevisor-vikar Troels Lund Poulsen (V) siddende på posten i resten af fireårsperioden. Både statsrevisoren og vikaren modtager i begge tilfælde vederlag i barselsperioden.

Sidstnævnte rokade har folketingsmedlem Jens Rohde (R) varslet at ville bringe op i Folketingets Præsidium, hvor han selv er medlem, idet han ikke mener at kende til fortilfælde.