Nu er der mellem 240 og 270 bævere i Jylland

Bestanden af bævere vokser i Danmark, viser et nyt notat fra Aarhus Universitet.
4. FEB 2020 9.01

Siden bæveren i 1999 blev genudsat i Vestjylland, er det gået fremad for arten. DCE vurderer, at der nu findes 240-270 bævere i Jylland, mens der i 2017 var estimeret 175 af den store gnaver. Der er også udsat 23 bævere på Sjælland i 2009-2011, men her vokser bestanden fortsat langsomt og det vurderes, at der nu er omkring 40 bævere i Nordsjælland.

Bæveren regnes for at være en økologisk nøgleart, der er med til at skabe nye levesteder for andre dyr og planter. Det var også en af grundene til, at bæveren blev genudsat for over tyve år siden.

Bæveren bidrager til biodiversiteten herhjemme. Ved at rydde ud i krat og skabe nye vådområder giver bæveren plads til, at insekter, fugle, padder og en masse andre arter kan trives. Det er indtil videre kun i Vestjylland og Nordsjælland, at man kan finde bæveren i vandløb og åer.

Miljøstyrelsen forventer, at bæveren i Jylland opnår såkaldt 'gunstig bevaringsstatus', senest ved den næste afrapportering til EU (i 2025). Når det sker, vil det efter en konkret vurdering være muligt at anvende mere vidtgående forvaltningstiltag i form af flytning eller regulering i Jylland.

De nye tal for bæverbestanden herhjemme kommer fra et notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet. Den kommende forvaltningsplan for bævere forventes klar i løbet af maj-juni 2020.

  • Bæveren er fredet og beskyttet af EU's habitatdirektiv.
  • I alt 18 bævere blev i 1999 genudsat i Flynderå-systemet i Vestjylland.
  • I Nordsjælland blev der i 2009-2011 udsat 23 bævere.
  • Ved at bygge dæmninger og gnave sig igennem træer, er bæveren med til at skabe småsøer, lysninger og dødt ved, der giver gode betingelser for andre arter.

ka

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev