DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Niels Bohr Bygningen stadig under Rigsrevisionens lup
Foto: Christian Lindgren, Ritzau Scanpix

Niels Bohr Bygningen stadig under Rigsrevisionens lup

Byggeriet er yderligere forsinket siden Statsrevisor-kritik i efteråret.

KØBENHAVN: Byggeriet af Niels Bohr Bygningen for Københavns Universitet er endnu ikke færdiggjort og dermed yderligere forsinket, hedder det spidst i et notat fra Rigsrevisionen. Notatet er en opfølgning på en skrap kritik fra Statsrevisorerne, da de sidste år i oktober behandlede en beretning fra Rigsrevisionen om byggeriet, som dengang var fire år forsinket og fordyret med ca. 2,4 mia. kr.

Den del af problemet med bygningen er således ikke løst, men Rigsrevisionen finder det dog "tilfredsstillende", at Transportministeriet har igangsat diverse opstramning, herunder en afklaring af om den dialogbaserede model fortsat skal anvendes i fremtidige byggeprojekter.

Den dialogbaserede model har været under mistanke for at være årsag til den "utilfredsstillende ændringsstyring" af byggeriet, og at det er Transportministeriet, der har opgaven, skyldes, at den stammer fra tiden med et fælles Transport-, Bygnings- og Boligministerium.

Afklaringen af den dialogbaserede model indebærer, at der "som udgangspunkt" ikke skal sættes nye projekter i gang efter den model, før der er taget stilling til, om den skal justeres eller helt afskaffes. Bygningsstyrelsen skal derfor melde ind til Transportministeriet, hvis man alligevel skulle ønske at anvende modellen.

Rigsrevisionen gør klart, at den vil holde øje med, hvordan disse overvejelser forløber, og også med, hvordan allerede gennemførte ændringer formaliseres. Foruden selve arbejdet med at færdiggøre Niels Bohr Bygningen.

 

Se Rigsrevisionens notat.