National affaldsplan skal afvente klimapartnerskab

KORT NYT30. JAN 2020 11.00

Miljøministeren fremsætter i dag et lovforslag, som giver hjemler til den nationale plan for forebyggelse af affald og den nationale plan for håndtering af affald. Forslaget skal sikre, at nye EU-krav til forebyggelse og håndtering af affald kan gennemføres i Danmark, lyder det fra Miljøstyrelsen.

Regeringen har endvidere igangsat en række klimapartnerskaber, herunder et partnerskab om affald, vand og cirkulær økonomi, som skal afrapportere sine anbefalinger til regeringen i marts. Regeringen ønsker at inddrage anbefalingerne i arbejdet med den nationale affaldsplan. Derfor vil den nye nationale affaldsplan, den reviderede affaldsbekendtgørelse samt de branchefælles standarter for indsamling og sortering af husholdningsaffald komme i høring senere på året, efter klimapartnerskaberne har præsenteret deres anbefalinger.

Som Miljøstyrelsen oplyste i januar 2019, kan kommunerne vente med at udarbejde nye lokale affaldsplaner til den nationale plan kommer i høring. Miljøstyrelsen er klar over, at en del kommuner allerede er i gang med at forberede deres næste affaldsplan, og stiller sig gerne til rådighed for dialog omkring retningen for den næste runde affaldsplaner.

ka

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
DK Job