Nævn: Det var for sent at klage over jobcenter efter tre år

En borger blev trukket i sin ydelse, fordi han nægtede at give hånd til en kvinde og arbejde med mad, som ikke var halal.
28. SEP 2021 7.17

En mand følte sig udsat for forskelsbehandling på grund af sin religion og klagede derfor til Ligebehandlingsnævnet, men han har nu fået afvist sin klage. Det var for sent at klage efter mere end tre år, afgør nævnet.

Manden klagede først i januar i år over en hændelse, som fandt sted i september 2017. Dengang blev han sanktioneret, det vil sige trukket i sin ydelse, fordi han forlod den praktikplads under jobcentret, hvor han skulle i aktivering.

Klageren har oplyst til nævnet, at han ikke gav hånd til en kvindelig medarbejder, og at han forlod praktikstedet, fordi der blev tilberedt mad, som ikke var halal. Han kunne ikke tåle lugten på grund af sin religion, oplyste han.

Den begrundelse ville jobcentret og kommunen ikke acceptere. De betragtede mandens adfærd som afslag på et aktiveringstilbud, og derfor blev han sanktioneret for dagen. 

Og den afgørelse står altså nu ved magt, fordi klagen er indløbet for sent. Desuden har klageren trods gentagne opfordringer ikke fremlagt kommunens og Ankestyrelsens afgørelser om sanktioneringen for nævnet, og han har ikke oplyst noget om, hvorfor klagen er indgivet så sent.

Ligebehandlingsnævnet forholder sig ikke til, om der ville have været tale om forskelsbehandling, hvis klagen var blevet sendt noget før.

Læs hele afgørelsen her.

ak