DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Miljøudvalgsformand i Haderslev igen tiltalt i digesag

Ikke første gang Benny Bonde (LA) er i retten for brud på miljøregler.

HADERSLEV: Formand for plan- og miljøudvalget i Haderslev Benny Bonde (LA) er igen tiltalt i en digesag, fordi han ikke har sørget for at retablere et 380 meter langt beskyttet dige, hvilket han forlængst er blevet påbudt at gøre, skriver JydskeVestkysten.

I 2002 pløjede han som landmand diget ned. Det fik han en bøde på 3.000 kr. for i 2008. Diget var blevet genetableret - troede retten dengang. I forbindelse med nye retssager mod Benny Bonde viste det sig, at han stadig ikke har efterkommet påbuddet.  

I 2018 fik han påbuddet fra Slots- og Kulturstyrelsen om retablering, men da det ikke er sket, er udvalgsformanden igen meldt til politiet. I retten, hvor han mødte uden forsvarer, blev sagen udsat, så der kan foretages en ny besigtigelse af det manglende dige og føres flere vidner.

Også landsretsdom imod sig

I februar 2017 afgjorde Valgbarhedsnævnet, at Benny Bonde trods en dom for overtrædelse af Naturbeskyttelsesloven ikke er uværdig til at være medlem af kommunale eller regionale råd, og at han derfor også er valgbar.

Han havde i Vestre Landsret fået en bøde på 10.000 kr. for at have brudt loven ved at foretage ændringer af to naturlige søer på sin jord. Han var meldt til politiet af sin egen forvaltning.

Udvalgskollegerne ville tilbage i 2014 ikke uddelegere kompetencen til at træffe formandsafgørelser til ham - som det ellers er kutyme. Og både Socialdemokratiet og Enhedslisten forsøgte i den periode forgæves at få ham fjernet som formand i forbindelse med dommen.